7. januar

Referat – Lokalrådsmøde

06.-01.-14.

 

Fraværende: Ole, Hanne, Jens Ole.

 

Pkt. 01:     Referat godkendt.

Pkt. 02:    Intet nyt.

Pkt. 03:

  • Byggegrunde på Sejerhaven udbydes til salg i jan. 2014.
  • Sidste regning til projekt ”Skønne Langgade” skal være Vejle Kommune i hænde senest 10.-01.-14.
  • Der arbejdes videre med oversigtsforhold i sving på Gadbjergvej/ vedTøsby Mosevej.
  • Nye tanker om foreningernes brug af gadbjerg.dk, samt løbende opdatering af hjemmesiden. Jan mailer/ringer rundt til alle foreningerne.

Pkt.04:

Hvad:

Hvem:

Hvornår:

Forslag til kontaktperson

for tilflyttere.

 

Alle

Næste møde

Fællesmøde for alle foreninger + Hjemmesideproblematik

Jan

Næste møde

Forslag  til nye medlemmer af Lokalrådet.

 

Mange forslag, som kontaktes

Uddelt blandt de tilstedeværende

Generalforsamling

 

18.-03.-14 kl. 19.00

Gave fra Den Gensididge

 

Ole

Næste møde

Pkt. 05:  Borgermøde/ generalforsamling 18. marts kl. 19.00

Pkt. 06:  Underholdning til Nytårstaffel  10. januar.

 

Referent: LC

Næste møde: 4. februar i Sognehuset kl. 19.15.

 

Brød: Brian.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb