Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Morten Fuglsig Lauridsen, Hildegard van Kemenade

Afbud

Agnes Busk

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Der kommer en pressemeddelse fra Vejle kommune om Klyngegruppe Bredsten, Skibet og Gadbjerg.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

I sidste uge fejet bladene ved stationspladsen.

Stier (Morten, Mie)

Mht. Tøsbystien støtter kommunen denne sti.

Trafik (Hans Henrik)

Hans Henrik har sendt en email til Vejle kommune, men ingen svar indtil videre. Vi vil derne ved om krydset ved Buen er (stadig) på prioritetslisten. Da kloaken var stoppet var det repareret i to dage.

Bolig/Byggeri (Hans-Henrik)

Firma Wils har købt tre grunder og byggeprocessen starter i april. Der er taget grundprøve til bygning af plejehjemmet, bygning starter også i april. Esben vil informere på hjemmesiden om dette. Opsamling fra workshoppen omkring Sejershaven skal komme på hjemmesiden (Steffen).

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Kommende møde er udskudt til januar 2018.

Multibane/legeplads (Mie, Morten)

Der kommer et opslag i Give Avis. Byggegrund skal være vandfri og det skal undersøges.

Klynge samarbejde (Esben, Agnes)

Historiske steder skal kortlegges. Måske på hjemmesiden hvor folk kan bidrage.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Skibet har lavet et (turist)kort med informationen om byen. Måske et godt eksempel for Gadbjerg. Vi snakkede om påle med f.eks. QR koder på der henviser til informationen på internet. Hildegard er tovholder på dette. Kommunen kommer på et nyt spor efter sidste kommunalvalg.

Vejle Brand, støttemidler (Hans Henrik)

Der kommer en ny promotion ved købmand.

Indkomne punkter siden sidste møde

Lokale projekter 2018 SU senest d. 10 jan.

Invitation til Nytårskur for Erhvervslivet, SU senest d, 10 jan

Ole og Esben tilmeldt.

 

Opsamling workshop d. 29.11.2017

Steffen. Skal på hjemmeside.

Forårsrengøring 2018, 21-22 april

check datoer

Eventuelt

Fælles foreningsmøde

Agnes og Esben deltaget i et formøde. GIF arrangerer nu mødet og Lokalrådet i fremtiden. Den 17. januar er der en fælles foreningsmøde.

Esben har været til indvielsen af tilbygningen af Gadbjerg-Bredsten skole.

 

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 9. januar 2018

Generalforsamling er d. 20.3.2018

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb