I samarbejde med SpisDanmark laver Borgerforeningen en GRATIS fællesspisning med fokus på sundhed og klimavenlige ingredienser.

Du kan se filmen på Facebook.

Klik her

Vejle Spildevand fornyer kloakledninger i Gadbjerg.

Fornyelsesarbejdet foregår af flere omgange i løbet af uge 31-36

Information fra Vejle Spildevand om gravearbejde og reparation af kloakrør i uge 26-43

Den årlige fugleskydning er hele sognets fest. Man behøver ikke skyde – bare mød op. Vi har borde og bænke, sodavand, øl, vin og sågar en pølsevogn. Men er du mere til at tage madkurven med, så er du velkommen til det. Bare du kommer.

Få her en præsentation af kandidaterne til bestyrelsen til Gadbjerg Butikshus.

Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.

Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023

Vi har brug for frivillige hjælpere og dygtige hænder til en lang række opgaver.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb