Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Agnes Busk,

Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Vi er i gang med en ny hjemmeside, færdig ca. februar 2019. 

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Efterårsarbejde er skudt i gang. Hatten trænger til lidt kalk. Julepynt på hattene.

 

Stier (Ole)

Tøsbystien: Ingen nyheder

Bredsten sti: Ingen nyheder

 

Trafik (Ole)

Ingen nyheder

 

Bosætning (Esben)

Ingen nyheder.

Nyt fra arbejdsgrupper

Intet nyt

Indkomne punkter siden sidste møde

-       

Eventuel

-

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19 i Sognehuset.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb