Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Agnes Busk,

Hildegard van Kemenade

Afbud

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Vi er i gang med en ny hjemmeside, færdig ca. februar 2019. 

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Efterårsarbejde er skudt i gang. Hatten trænger til lidt kalk. Julepynt på hattene.

 

Stier (Ole)

Tøsbystien: Ingen nyheder

Bredsten sti: Ingen nyheder

 

Trafik (Ole)

Ingen nyheder

 

Bosætning (Esben)

Ingen nyheder.

Nyt fra arbejdsgrupper

Intet nyt

Indkomne punkter siden sidste møde

-       

Eventuel

-

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19 i Sognehuset.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb