Referat lokalrådsmøde d. 9. december 2015

Til stede: Anna Lise (kasserer), Brian (formnd.), Jan (næstfmnd.), Hans Henrik, Morten, Henning, Esben, Lis (ref).  

 

1. Godkendt.

2. Nyt fra fokusgrupper:

Presse-ad-hoc:

1. Nedrivning af Langgade 46: på  www.gadbjerg.dknår tom grund er reetableret. (Lis)

2. Mosenisser på spil på Damhavestien på www.gadbjerg.dk (Lis)

3. Togstop (Esben)

Byforskønnelse/vedligehold:

1. 16 lamper + kantpæle til Damhavestien leveres i uge 50. Arbejdsdag 11. dec.

Jan kontakter Ole Kruse for at rykke for glemt vulskant i forbindelse med  Damhavestien.

Friske øjne til at se på søgning af midler til Tøsbystien kontaktes. (Brian, Lis)

Forslag: ”En-spyt-i-kassen-runde” blandt lokale sponsorater. (Morten)

Trafik.

1. Svar fra Camilla Mølgaard, Vejle Kommune: Toronto-lys flyttes til den ny fodgængerovergang ved skolen i 2016. Alle gadelysarmaturer udskiftes til LED i 2016.

2. Svar på nedskæringer af busruter er indsendt i samarbejde med Farre Lokalråd, dog med tilføjelse fra Gadbjerg Lokalråd om ikke at skære i antallet af  busafgange.

3. Debatten om togstop og Gadbjergs inddragelse i VVM-undersøgelse på ny: Punktet kommer (måske) på byrådsmødet d. 16. december. Hvem vil med til Vejle den dag?

Byudvikling:

1. Thorkild Hansen og Steffen Fjord arbejder med ”gang i Sejershaven-grundene”.

De tager kontakt med Vejle Kommune.

3 .Nyt fra arbejdsgrupper:

Kommuneplan: Gruppen er nedlagt.

Togstop: Se pkt. 2/Trafik/3.

Borgermøde: Hviler.

Foreningsmøde: Der indkaldes til møde i januar. (Brian)

Langgade 46: Der arbejdes tæt sammen med ejerne om etablering af en grøn oase på grunden. Brian tager kontakt til Borgerforeningen om samarbejde.

Kontakt til Hanne Christiansen om evt. interesse i at arbejde med i genetablering af grunden. (Brian) 

4. Aktivitetshus i Bredsten. Et samarbejde mellem Bredsten, Skibet, Gadbjerg .

(Se udsendt referat fra 11. dec. 2015 fra Bredsten i udvikling).

Nisserne i mosen. Afsløring af mosenisserne 7. dec.  Nedtagn./opbevaring på Damhave inden 6. januar. (Jan)

Præsentation af Gadbjerg på www.vejle.dk . Anmodning om at få Billeskov-IT med i beskrivelsen af butikker i byen  ikke ”hørt”.

5. Eventuelt:

Gelænder ved skolen repareres. (Brian taler med pedel om det).

Invitation fra ULN. på  Vingsted Mølle d. 14, januar kl. 17.30-19.00 (Morten)

Hanne Christiansen og Anders Jørgensen spørges,om de vil deltage) (Morten)

Næste møde: tirsdag d. 5. januar kl. 19.15

Brød:   Morten

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb