Møde om trafiksikkerhed d. 26. maj 2014 kl. 10 med Paw Bro Larsen, Vejle Kommune

Deltagere: Paw Bro Larsen, Henning Klausholm, Hans Henrik Madsen og Anna Lise Klausholm

 

 

Paw kørte en lille tur med os i sin bil. Vi kørte rundt om Buen og ud til landevejen og afprøvede oversigtsforholdene i krydsene ved Buen syd og nord.

 

Svar på vore spørgsmål:

  • Kan vi få byskiltet på Langgade flyttet ud før krydset ved Buen syd, hvor vi har haft alvorlig trafikuheld?

Paws svar: Nej, det kan den ikke og det vil højst sandsynligt heller ikke hjælpe på trafiksikkerheden, da folk alligevel vil køre for stærkt, når forholdene er som her. Tendensen andre steder er, at man flytter byskiltene længere ind mod byen. Det er bedre at lave hævede flader eller andet for at få farten ned.

 

  • Kan vi få hævede flader på Langgade ved de 2 kryds mod Buen?

Paw vil undersøge om krydsene er med i kommunens planer allerede, da de er en del af landsbyprogrammet. Han vil hurtigst muligt sørge for, at vi får lavet en trafiktælling på stedet, for at fastslå, hvor stærkt folk kører og hvor mange, der kommer i de 2 kryds. Herefter vil kommunen vurdere, hvad vi kan gøre for trafiksikkerheden. Der laves i første omgang en trafiktælling omkring krydset ved Langgade 75.

 

  • Kan vi få fuldoptrukket midterlinje på Langgade hen mod krydset ved Sejersmosevej/Buen?

Paws svar: Nej, vejen er for smal.

 

  • Kan vi få opsat spejle samme sted?

Paws svar: Nej, de kan dugge og dur ikke i regnvejr. Spejle benyttes i særlige tilfælde.

 

  • Kan vi få bedre oversigt i samme kryds?

Paw vil sørge for at Gadbjergvej 1 får klippet buske, hvor der er oversigtsservitut. Kommunen har tidligere været indblandet her.

Vi spørger selv lodsejerne på begge sider af udkørslen fra Buen.

 

  • Kan vi få bedre oversigt ved udkørsel fra Buen ved tårnet?

Vi aftalte, at vi selv prøver at få Langgade 86, til at beskære sin bøgehæk kraftigt og fjerne jord og ukrudt fra fortov. Hvis det ikke lykkes, må vi involvere kommunen.

Buen 1’s buske mod vejen skal også beskæres, så de overholder oversigtsservitutten. Her har vi samme dag lige efter mødet med Paw lavet en aftale med Steen (deres havemand), som vil sørge for, at det bliver gjort i løbet af 14 dage. Det er nu bragt i orden.

 

  • Kan vi få bedre oversigt for kørende fra syd i Svinget ved Tøsby Mose?

Paw fortalte at kommunen engang havde fået tilbud om at købe arealet med træer mod øst og rette svinget ud, men det syntes kommunen åbenbart ikke de ville dengang. Paw mente ikke, som forholdene er nu, at vi kan kræve at der bliver fjernet mere af hækken, end de allerede har gjort.

Fra Lokalrådets side håber vi alligevel, at kommunen vil kunne gøre et eller andet, da det er meget farligt at færdes som fodgænger i venstre side af vejen, når man går mod syd. Bilerne holder pænt til højre for at undgå at ramme ind i modkørende og har ikke en chance for at se fodgængerne, før de er i svinget.

 

  • Kan vi få udvidet overkørslen ind til hal og skole?

Da overkørslen ind til hal og skole er blevet bredere, efter at cykelskuret er fjernet, mangler der lidt asfalt ved fortovskanten. Det vil Paw sørge for bliver lavet.

 

  • Må vi opsætte kunst (evt. noget med hatte) med reklame ved afkørsel mod Gadbjerg fra Bredsten Landevej?

Paws svar: Bredsten Landevej er kommunevej, hvorfor det er Vejle Kommune, der er vejmyndighed som en evt. ansøgning skal rettes til. Vi må gerne komme med et forslag til, hvad vi ønsker og han vil se om det er lovligt for trafiksikkerheden.

 

 

Ellers roste han os for hattene ved Tøsby Mose og for vore bænke mm., men vore fortove er ikke gode.

 

 

 

Referent

Anna Lise

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb