- Den aktive landsby i hjertet af Vejle Kommune

Seneste nyt

Vi har været rundt i byen for at sælge anparter og har fået en række spørgsmål, som vi besvarer her.

Har du endnu ikke tegnet anparter, så kan du gøre det herunder.

Såfremt der er opbakning blandt borgerne får vi fjernvarme i 2026 på en linjeføring fra Give via Riis og Givskud.

Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.
Købmandsparret Elsebeth og Aksel Holst har meddelt Gadbjerg Borgerforening, at de ønsker at stoppe som indehavere af Min Købmand i Gadbjerg i marts 2023, for at gå på…
Jo flere husstande vi får på fjernvarmen desto billigere bliver opstartsomkostningerne for den enkelte husejer

Kalenderen

Jesper Birkler, fængselspræst emeritus, fortæller om livet i Enner Mark fængsel
Generalforsamling og borgermøde for Gadbjerg Butikshus afholdes i Gadbjerg Hallen Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00 Alle er velkomne, men kun anpartshaverne har…
Poul Ulrich Jensen, Vejle, med fortællinger om Vejle Ådal og egnens herregårde.
Gadbjerghallen er for alle byens borgere, både unge og ældre, så kom og vær med til generalforsamling, hvor I kan høre hvad der er sket siden sidste år.
Vi hygger med musik og sang med hjælp fra Dorte Hasselstrøm og Hans Kristiansen 

På plakaten

Pressemeddelelse vedr. Gadbjerg Butikshus

Ny købmand i Gadbjerg..?

Fest i skoven

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb