- Den aktive landsby i hjertet af Vejle Kommune

Seneste nyt

I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet.

Få mere information og tegn dine…

Havde du ikke selv mulighed for at deltage i borgermødet om Ny Købmand i Gadbjerg, så kan du læse om mødet her.

Jo flere husstande vi får på fjernvarmen desto billigere bliver opstartsomkostningerne for den enkelte husejer
Den nye petanque sæson starter op mandag d. 16. maj på petanquebanen på sportspladsen bag Gadbjerg Skole. Vi spiller hver mandag fra kl. 14 - 16 incl. kaffepause indtil…

Kalenderen

Give Fjernvarme og Vejle Kommune inviterer til borgerdialog om planerne for at tilbyde fjernvarme i Give, Farre, Gadbjerg og Givskud.

Dato: 10. oktober kl 19:30 – 21:00 …

Mette og Poul Nørup, Esbjerg, med fortælling, sange og billeder 

Ramilla Lukic, Ikast, kom til Danmark i 1992 som flygtning fra Bosnien. Hun fortæller om hvordan det var at blive integreret i det danske samfund.
Med musiker Jacob Vestager Tybjerg, Uldum. En festlig aften med musik og sang. Bemærk: I Sognehuset fælles med Menighedsrådet.
Se vedhæftede indbydelse!
Festlig musik og sang med Mandagsmusikanterne v/leder Manny Skjærbæk og gløgg og æbleskiver
Sangeftermiddag med Else Haubjerg Rasmussen. Start på nyt år. Der serveres 1 stk. sildemad, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand samt kaffe/te og kage. Pris for det hele 150…

På plakaten

Ny købmand i Gadbjerg..?

Fest i skoven

Åh - de smukke unge mennesker

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb