- Den aktive landsby i hjertet af Vejle Kommune

Seneste nyt

Kender du PLUSTUR? Sikkert ikke, men det er en lidt overset mulighed for at komme med offentlig transport i weekenden og om aftenen.

Henrik fra Vejle Brand tilbyder et møde, hvor I sammen dit/jeres forsikringsbehov og inden Henrik siger tak for mødet, har du fået en mail med dit forsikringstilbud. Et…

Information fra Vejle Spildevand om gravearbejde og reparation af kloakrør i uge 26-43
Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.
Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023

Kalenderen

Sangeftermiddag med Steen Nielsen i Sognehuset kl. 12.30.

Start på nyt år. Der serveres 1 stk. sildemad, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand samt kaffe og kage, pris 150,- kr.

Vita og Bjarne Hyldgaard, Give, med rejsefortælling om besøg på 5 øer i  Middelhavet – Korfu, Cypern, Kreta, Malta og Mallorca.

Generalforsamling m/ banko.
Patina (tidl. Seniorshoppen) kommer og sælger tøj for damer.
Helle Damgaard Jensen, Højgård, med en fortælling om livet som selvstændig og om at finde en retning.  Og sjove fortællinger samt små videoer af børn, skov og natur.  
Journalist Jesper Sørensen med foredraget ”Det glemte eksperiment” om 48 danske familiers udvandring til landbrugskoloni i Venezuela.
”Musikalske livsytringer”. Fortælling af Carl Erik Lundgaard, Odense. Historiefortælling med musik, sange, humor og stærke følelser

På plakaten

SPIS SAMMEN I GADBJERG

Ny Gadbjerg-film fra idrætsforeningen

Fugleskydning og Fest i skoven

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb