Bidrag

Denne hjemmeside er en portal for foreningerne, der hver har deres egne undersider med information for medlemmer og interesserede. Men det er også en side for den menige borger, der har mulighed for at bidrage med artikler, debatindlæg og forslag til links.

Artikler

Bidrag som artikler om særlige begivenheder, Gadbjergs historie eller fremtid, rejsedagbøger og andet kan sendes til redaktionen ved at udfylde formularen herunder.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb