18. februar

Referat fra Lokalrådsmøde

18-02-14.

Deltagere: Ole, Jan, Hanne, Brian, Annalise, Henning, Lis

 

Pkt. 01: Ref. Godkendt.

Pkt. 02:

a)    Kommuneplan 2025 – relevante sider om Gadbjerg uddelt.

b)    Årsrapport indsendes inden 1. marts.

        Lokalrådet vil i2014 bl.a. arbejde med:

        1.     Sti, der forbinder by og land. (Mellem Langgade-Gadbjergvej).

        2.     Sti fra Meta Marie-hjemmet til Langgade.

        3.     Fartchikaner på Gadbjergvej inden krydset ved Sejersmosevej.

        4.     Nedrivning af Langgade 46.

c)    Grønt Forum – fælles markedsføring af stier.

d)    Ansøgningsfrist for Udviklingspuljen??

e)    Affaldsindsamling d. 26. april. Kontaktperson: Lis

Pkt. 03

a)    Byggegrunde i Gadbjerg offentliggøres på messe 22.-23. febr.

b)    Bænke m.m. sættes på plads, når vejret er til det. Fodgængerovergang  ved skolen flyttes ikke. OBS! Bedre lys i lamperne ved overgangen.

c)     Intet nyt.

d)    Jyske Web-Esben kontaktes for orienteringsmøde om foreningernes brug af hjemmesiden. Møde herom evt. i april.

Pkt. 04:

a)    Generalforsamling 25.-03.-14 kl. 19.00. Jan laver opslag til  ophængning i byen. (Skole, Børnehave, Plejehjem, Pizzashop, købmand, kro, Toves fodpl…..).

b)    På valg er: Ole, Hanne, Jan, Annalise.

c)    Revisorer anmodes om at fortsætte (Brian)

d)    Bestilling af arrangementet i Hallen Cafeteria. (Henning)

Pkt. 05: Gave fra Den Gensidige Sparekasse overføres snarest.

 

Næste møde: 19.-03.-14. kl. 19.15 i Sognehuset.

Brød: Hanne

Referent: Lis

 ”Boblere”:

Hvad:

 

Hvem?

Hvornår?

Årsrapport

 

Ole

inden 1. marts

Affaldsindsamling

 

Lis

26. april

Lys v. fordgængeroverg.

 

Henning

snarest

Ori.møde om hjemmeside

 

Jan

april?

Opslag om generalfors.

 

Jan

inden 04. marts

Foresp. Revisorer

 

Brian

inden 19. marts

Best. Hallens Cafeteria

 

Henning

snarest

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb