Nytårskuren

Afholdes i januar. Arrangeres af foreningerne på skift. Alle foreningers bestyrelser inviteres.

Tidligere arrangører

2018: Skytteforeningen
2019: Borgerforeningen

1. Fællesmøde for Gadbjergs foreninger

Formålet for mødet er at koordinere foreningernes aktiviteter og løfte fælles opgaver.

Mødet afholdes to gange årligt (januar og august) og arrangeres af lokalrådet.

Generalforsamling

Lokalrådet vælges på et borgermøde i marts måned hvert år. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse. Forslag sendes til maito:formand@gadbjerg.dk.

Alle borgere der har tilknytning til lokalområdet Gadbjerg kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de kan vælges.

Kommunens årsmøde for alle lokalråd

Afholdes af kommunen i årets først halvdel.

Forårsrengøring

Forårsrengøring afholdes i april.

2. Fællesmøde for Gadbjergs foreninger

Formålet for mødet er at koordinere foreningernes aktiviteter og løfte fælles opgaver.

Mødet afholdes to gange årligt (januar og august) og arrangeres af lokalrådet.

Lokalrådenes eget fællesmøde

Afholdelse uden deltagelse af forvaltningen i sidste halvår. Lokalrådene skiftes til at arrangere mødet.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb