25. marts konstituering

Referat - konstituerende møde i Gadbjerg Lokalråd

25.-03.-14.

 

Nyvalgte medlemmer: Hans Henrik Madsen, Morten Lauridsen, Esben L. Frederiksen (supl.), Mie Sølund. (Supl.)

Genvalgt:  Jan Dohn, Anna Lise Klausholm

Til stede:  Ovennævnte + Henning Klausholm, Lis Christiansen

 

Pkt. 01:  Jan byder de nye medlemmer velkommen.

Pkt. 02:  Konstituering:

               Formand:         Jan Dohn

               Næstformand:  Brian Møller

               Kasserer:         Anna Lise Klausholm

               Sekretær:         Lis Christiansen

Pkt. 03: Kommunalt lokalrådsmøde i Vingsted den 2. april:

(Afg. fra Jan kl. 16.45).

Foreløbige deltagere: Hans Henrik, Henning, Anna Lise, Brian, Jan og Lis.

Besked fra Esben og Morten 26. april. Jan sender invitation til de nye medlemmer. Lis sender adr. liste dags dato.

Pkt. 04: Ordinært møde den 8. april:

Hanne Chr. giver mange års  erfaringer videre til det nye lokalråd.

Gennemgang af ansøgning til kommunens pulje for 2014-15.

Datoer til årets møderække. Husk kalender.

Idéer til andre punkter: Brug af hjemmesiden.

Fokus på ”den gode historie”.

Tanker om arbejdsområder i 2014-15.

 

Næste møde: Den 8. april kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Jan

 

Referent: Lis

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb