Ekstraordinær generalforsamling i Gadbjerg Butikshus

Tidspunkt: 18:00-19:30
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Få en status på købmandsprojeket og vær med til at vælge den nye bestyrelse ind. Hvis du vil bidrage til bestyrelsesarbejdet kan du henvende dig til initiativgruppen eller på gadbjerg@youmail.dk senest d. 29. marts.

 

Generalforsamlingen er åben for alle, men kun anpartshavere er stemmeberettigede

Generalforsamling i Borgerforeningen

Tidspunkt: 19:30-21:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Borgerforeningen er til for dig. Kom til årets generalforsamling og bliv opdateret på hvad Borgerforeningen har bedrevet i 2022, og hvad der skal ske det næste år.

Kom på besøg hos en af Gadbjergs erhvervsvirksomheder og få et indblik hvordan Dansk Mobilopvask arbejder.

Fugleskydning 2023

Tidspunkt: Hele dagen

Årets fugleskydning finder igen sted i Refstrup Plantage.

 

Mere info følger.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb