LR-Møde

12/12

2019 / KL. 19-22 / STED: Sognehuset

DELTAGERE/INVITEREDE

Hildegard, Ole, Anny, Merete, Jytte, Anders, Flemming, Morten

Afbud

Esben

DAGSORDEN

Opfølgning på sidste møde

 1. Godkendelse af referat

Godkendt.

 1. Opfølgning på ULN

Vi parkerer denne til vores næste møde.

 1. Nye vedtægter

Er den nye version med navn osv. klar? Merete rykker kommunen for svar og ekstra info mht. tilskud vi får nu.

Nye punkter

 1. Ny bestyrelse

Generalforsamling d. 24.02. 2002 i Ungdomshuset kl.19.30. Vi skal lave et drejebog hvor vi kan tildele områder til de forskellige personer/grupper. Vi skal på jagt efter en ny formand. Forberedelsesmøde 22.01.2020 kl. 19.00 i Sognehuset.

 1. Forbered Borgermester-kaffe

DATO: 28. januar kl.16-18, Hotel M

Skal vi sætte en dagsorden?Byggegrunden, skiltning med hvad der er til salg/solgt på vejen ind i byen.

 

Kommunen tager fat i os igen når tiden nærmere sig.

 1. Affaldsdag

Se mail pr 9/12 (vs 11/12)

 1. Nabogo

App til øget samkørsel med lokale. Se mail pr 18/11.

 1. Toggruppe Gadbjerg

Ole og Anders

Esben er trådt ud af Toggruppen (Samarb. m/ Åst og Mørup)

Ventende opgaver

 1. DGI møder borgerne og byens foreninger

Formål: At øge interesse for foreningsarbejde på en uforpligtende måde.

Hvor og hvornår?

 1. Skovlegeplads

Anders laver arrangement og sætter et hold

 1. Tårnet

Morten og Anders. Tjek tilstand.

 1. Opfølgning på planstrategi

Er der udfordringer eller muligheder i kommunens nye planstrategi. Se mail pr 14/11 (vs 16/11)

 1. Musikskole-struktur

Skibet har gode forhold for deres børn ifht. musikundervisning. Derfor er det måske bare Bredsten vi skal forsøge at lave en fælles løsning med. Se mail pr 21/11 (vs 11/12)

 1. Parkeringsregler på Langgade

Nyt fra politi eller kommunen?

 1. Trafik
 1. Helle v/Kuldbjergvej i Tofthøj eller alternativ vejforløb.
 2. Farlig kryds-afmærkning ved Hærvejen
 3. 60 kilometerzone ved Sejersmosevej
 4. Skoletrafiksikkerhed med skolebestyrelsen
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb