Referat Lokalrådsmøde 11. november

 

1)    Referat godkendt.

 

2)    Nyt fra formanden under Byudvikling.

 

3)

Presse-ad-hoc: 

Opfordring til at være opmærksom, når der sker nyt, og orientere redaktørerne om det.

Renovering af hjemmesiden op igen 2.-12.(Esben)

 

Byforskønnelse: Intet nyt.

 

Stier: 

Ansøgning til yderligere midler til Damhavestien sendt til fonde: Nordea, Tryg, Udlodningsmidlerne, Tipsmidlerne.

Kort over forbundne stisystemer i Gadbjerg, der også inddrager Damhavestien.(LC) 

Trafik: 

Referat fra den nyligt overståede trafiktælling viser meget høj trafikfrekvens og alarmerende høj fart.

Henningbeder Paw fra Teknik og Miljø om en konkret faglig, skriftlig vurdering af, hvad der skal gøres ved det.

 

Byudvikling: 

To henvendelser om det stagnerede salg af byggegrunde på Sejershaven.

Opgave til mødet d. 2.-12.:  Ideér til at sætte  gang i efterspørgselen. Esben kontakter Susanne fra Danbolig, Give. LCMeta Marie-hjemmet.

 

Eventuelt:

Velkomstpakken sættes på stand by, indtil udfordringerne hertil kan løses.

 

Referat fra Lokalrådenes fællesmøde i Gårdslev.

             Mødedato i 2015: 3-11-2015. Gadbjerg står for arrangementet.

 

Ansøgning til nedrivningspuljen uændret i 2014. Ingen midler bevilget.

 

Åbent-hus-arr. hos Henningsen Group udsat til foråret.

 

Næste møde: 2.-12.-14 i Ungdomshusets Cafeteria kl. 19.00.

Huskeseddel: Booke cafeteria, sild, brød, smør, øl, snaps, smørebrød,

Borddækning, oprydning…

LC sørger for servietter, lys, kaffe.

Mødedatoer i det nye år. Kalender medbringes??

 

Hvad

 

Hvornår

Hvem

www.gadbjerg.dk 

 

2.-12.

Esben

Kontakt Danbolig

 

2.-12.

Esben

Forbundne stisystemer/ Kort

2.-12.

LC

Forespørgsel/PR

 

2.-12.

LC

Kontakt Tek/Mil.

2.-12.

Henning

 

 

 

Ref.: LC                 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb