Lokalrådsmøde d. 2. december 2014

Fraværende: Mie og Esben.

 

1)    Referat godkendt.

2)    Orientering om ULN (Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati). LAG-midler er ikke mere en mulighed, i stedet disponerer udvalget over 1,2 mill. Kr. i 2015.

3)    Nyt fra fokusgrupper:

Presse-ad-hoc:

Intet nyt.

Byforskønnelse/Vedligehold:

Anna Lise har forslag til 3 vandreruter. Der arbejdes videre. Bl.a. á la ”Spor i landskabet”.

Stier:

3 nye frivillige har meldt sig til arbejdet med stier. Status over ansøgninger til fonde. Jelling Sparekasse bl.a.

Trafik:

Høringssvar sammen til med Jelling Lokalråd om banestrækningen til Billund.

Byudvikling:

Juleopgave: Nye kreative tanker for at få gang i salget af grunde på Sejershaven. Evt. investere i bannere, der kan bruges til bl.a. sportsstævne i februar. Evt. 2 stk. (Ansvarlige Jan og Brian).

 

4) Eventuelt:

1. Ønsket overlapper kommende stiprojekt i bl.a. Tofthøj.

2. Tag selv fotos af skader i vejen og send ind til Teknik og Miljø.

3. Mødedatoer for lokalrådsmøder:

    6. januar, 3. februar, 3. marts. Sognehus er booket.

 

Næste møde: 6. januar kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Esben.

Ref.: LC

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb