Lokalrådsmøde d. 2. december 2014

Fraværende: Mie og Esben.

 

1)    Referat godkendt.

2)    Orientering om ULN (Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati). LAG-midler er ikke mere en mulighed, i stedet disponerer udvalget over 1,2 mill. Kr. i 2015.

3)    Nyt fra fokusgrupper:

Presse-ad-hoc:

Intet nyt.

Byforskønnelse/Vedligehold:

Anna Lise har forslag til 3 vandreruter. Der arbejdes videre. Bl.a. á la ”Spor i landskabet”.

Stier:

3 nye frivillige har meldt sig til arbejdet med stier. Status over ansøgninger til fonde. Jelling Sparekasse bl.a.

Trafik:

Høringssvar sammen til med Jelling Lokalråd om banestrækningen til Billund.

Byudvikling:

Juleopgave: Nye kreative tanker for at få gang i salget af grunde på Sejershaven. Evt. investere i bannere, der kan bruges til bl.a. sportsstævne i februar. Evt. 2 stk. (Ansvarlige Jan og Brian).

 

4) Eventuelt:

1. Ønsket overlapper kommende stiprojekt i bl.a. Tofthøj.

2. Tag selv fotos af skader i vejen og send ind til Teknik og Miljø.

3. Mødedatoer for lokalrådsmøder:

    6. januar, 3. februar, 3. marts. Sognehus er booket.

 

Næste møde: 6. januar kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Esben.

Ref.: LC

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb