Velkommen til Gadbjerg Borgerforening

Borgerforening

Gadbjerg Borgerforening fungerer som sognets Lokalråd. Det er foreningens formål, at virke for områdets særlige interesser, som bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere atskabe det bredest mulige samarbejde om løsning at lokale opgaver.

Foreningen har til formål at tage initiativ til landsbyudvikling indenfor områder som bosætning, by forskønnelse, tiltrækning af erhverv, kultur og fritid mv., samt skabe sammenhold mellem borgere i sognet, give dem anledning til at mødes ved gode foredrag, underholdning, selskabelige lejligheder og andre sammenkomster. Foreningen vil i den udstrækning det er muligt at orientere sognets beboere om foreningens arbejde

Gadbjerg Borgerforening tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb