Seniorklubben arrangerer i efterårs- og vintermånederne foredrag, sang og musik, tøjsalg, banko, udflugter mv. De fleste arrangementer sker på tirsdage fra kl 13.30 til kl 16 i Gadbjerg Hallens Cafeteria. Pris pr. gang til kaffe/te og kage er 35 kr., hvis ikke andet er nævnt. Udgifter til udflugt og evt. andre arrangementer fremgår af programmet. Medlemskab af klubben koster pt. 50 kr pr. år.


I sommerperioden spiller vi petanque på petanquebanen på sportspladsen. Det sker hver mandag fra kl 14 til kl 16. Der er ingen tilmelding, man skal bare møde op. Kaffe og brød til pausen bedes man selv medbringe.


ALLE ER VELKOMNE !


 

Sangeftermiddag med frokost i Sognehuset

Tidspunkt: 12:30-16:00
Sted: Sognehuset

Sangeftermiddag med Else Haubjerg Rasmussen.

Start på nyt år. Der serveres 1 stk. sildemad, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand samt kaffe/te og kage.

Pris for det hele 150 kr.

Tilmelding tlf. 22552346 eller tlf. 60536826 senest den 9. januar 2023

"Kartoffeleventyret" i Give, fortælling

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Arne Bendixen, Give, fortæller om livet med "Kartoffeleventyret" ,både hans eget og Gives kartoffeleventyr.

Generalforsamling m/banko

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Seniorshoppen med tøj for damer

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

"Livet i Enner Mark fængsel" foredrag

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Jesper Birkler, fængselspræst emeritus, fortæller om livet i Enner Mark fængsel

"Vejle Ådal og egnens herregårde" fortælling

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Poul Ulrich Jensen, Vejle, med fortællinger om Vejle Ådal og egnens herregårde.

Hygge med sang og musik

Tidspunkt: 13:30-16:00
Sted: Gadbjerg Hallens Cafeteria

Vi hygger med musik og sang med hjælp fra Dorte Hasselstrøm og Hans Kristiansen 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb