Vision - Mål - Indsats

Gadbjerg en visionær Landsby

Vision:

Et levende lokalsamfund i hjertet af Vejle Kommune

Mål:

 • At Gadbjerg skal have en størrelse, så vi kan beholde vor velfungerende: Skole, foreningsliv, butikker, Hotel og øvrige erhvervsdrivende m.m.
 • At vi er, et Lokalsamfund hvor unge mennesker bosætter sig for at arbejde i Vejle, Give, Jelling og Billund
 • At vi er, et Lokalsamfund hvor seniorerne bliver boende lokalt.
 • At vi har og vedligeholder adgang til spændende naturoplevelser.

Vor Landsby udvikles hele tiden vi prioriterer det gode netværk i form af:

 • Et aktivt foreningsliv med tilbud til hele familien
 • En velfungerende skole med børnehave til 6. klasse og SFO ordning
 • Erfarne dagplejere som kender hinanden
 • Gode indkøbs muligheder – postbutik – mini apotek
 • Mange små erhvervsdrivende
 • Nabohjælp og godt naboskab

Indsats:

 •  Gadbjerg Lokalråd koordinerer og er sparringspartner til:
  • Borgerne i Gadbjerg
  • Vejle Kommune
  • Foreningerne
  • Erhvervsdrivende
  • Andre...
 • Så vi sammen kan arrangere, formidle og promovere lokale aktiviteter.
 • Vi skal have markedsført vort Lokalsamfund, via foldere, pjecer og annoncer og hjemmesider m.m.
 • Vi skal have planlagt og prioriteret, hvordan vi kommer i gang med bl.a. by forskønnelse, trafik, etablering af natur og kirkestier

For at sikre at målene nås:

 • Skal vi alle trække på samme hammel, vi skal have nedsat forskellige grupper som arbejde med de prioriterede projekter.
 • Vi skal evaluere  - lave deadlines - og sørge for målene justeres så det er relevant at nå et færdigt projekt.
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb