6.maj

Referat fra Lokalrådsmøde d. 6. maj 2014.

Fraværende: Brian, Mie

 

Pkt. 01: Referater godkendt.

 

Pkt. 02:

Jan har deltaget i møde om oprettelse af nyt lokalråd i Løget.

Jan og Brian har deltaget i foreningsmøde, hvor Idrætsfor., Skyttefor., Borgerfor., Menighedsråd, FDF og Seniorklubben var til stede. Afholdelse af fugleskydning og sommerfest blev drøftet.

Ligeledes blev der fastsat en dato for et redaktørmøde for opdatering af www.gadbjerg.dk : 2. juni kl. 19.00 under ledelse af Esben. Inden mødet er der formuleret mål og visioner for foreningernes ajourføring af siden. (Esben og Jan). Fra Lokalrådet deltager Anne Lise og Lis.

Anne Lise kan efter at have været igennem en række formelle godkendelsesprocedurer kalde sig kasserer.

 

Pkt. 03:

Presse-ad-hoc-gruppe: Gadbjerg ”gledet” ud af Vejle Kommunes gave til tilflyttere til kommunen. Gadbjerg Lokalråd figurerer heller ikke på kommunens hjemmeside. Henning tager kontakt til kommunen desangående.

 

Byforskønnelse: Området ved skolen færdiggøres på en arbejdslørdag: afskærmning opsættes, jordbunke fjernes, mur pudses,

Bænke opsættes ved Teddys mark… Evt. 24. maj.

 

Vedligehold: der dannes en pedelgruppe til forefaldende arb. Hans Henrik, Henning, Anne Lise, Lis. Første ”arb.dag”: 13. maj kl. 10.00.

 

Stier: Naturens dag 14. sept.(Grønt Forum). Gadbjerg Lokalråd melder sig til. (Lis). Menighedsrådet kontaktes, da turen skal gå ad den gamle kirkesti til Sejershøj.

Cykelsti Tøsby Mosevej/Sejersmosevej: Ole Bjerrremand kontaktes for information om de nye ejere af hans jord med et samarbejde for øje. (Morten)

Damhavestien: billeder og en kort beretning af mødet med politikerne lægges på Gadbjergs hjemmeside.

 

Trafik: Paw Bo Larsen o.a. kontaktes for besøg i Gadbjerg, så man fra kommunens side med egne øjne kan se behovet for fartbegrænsning fra Tøsby Mosevej til Buen nord. De farlige udkørselsforhold ved krydset Buen, Sejersmosevej, Gadbjergvej/ T-krydset ved Buen nord. Lokal landmand ønsker spejl ved Sejersmosevej. Flytning af byskilt tilbage på Gadbjergvej og regulering af svinget på Gadbjergvej 18.

 

Pkt. 04:

- Flere foreninger ønsker en fælles ”opslagstavle” ved indfaldsvejene.

Hvor?/Hvordan?

- Lokalrådet vil gerne invitere kommunalpolitikere til byen.

”Hjernegymnastik” til næste møde: Hvad er målet for invitationen?

- Klub Frivillig inviterer til nyt møde d. 10. sept. Kl. 17.00-19.00.

Morten reserverer 6 pladser, så div. foreninger kan deltage.

 

Næste møde: 3. juni kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Henning.

 

 

Hvornår?

 

 

Hvad?

 

Hvem?

Inden 2. juni

Mål og visioner for ajourføring af hjemmesiden

 

Esben og Jan

2. juni

Redaktørmøde

 

Anne Lise, Lis

Snarest

Gad. Lokalråd på kommunens hjemmeside o.a.

 

Henning

Evt. 24. maj

Arbejdslørdag

 

Så mange som muligt

13. maj kl. 10.00

Forefaldende

 

Pedelgruppen: hans Henrik, Henning, Anne Lise, Lis

Snarest/14. sept.

Tilmelding/samarbejde -Naturens dag – Menighedsråd

 

Lis

Tilmeldt 7/5. som nr. 7 af 10 mulige.

Mail til formand for Menighedsr. 7/5.

Snarest

Kontakt Ole Bjerremand og APPensions grantræsavler

 

Morten

Snarest

Teknik og miljø

 

Henning

I de kommende uger

Hjernegymnastik/Mål for og afvikling af politikerbesøg

 

Alle

10. sept. Kl. 17.00-19.00

Klub Frivillig  DGI-Huset, Vejle

6 pers. Fra forskellige foreninger

 

 

Ref.: Lis

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb