Indhold

Adresse

Børnehaven Labyrinten 
Langgade 80   
7321 Gadbjerg

76 81 88 50 (kontor)
76 81 88 52 (køkken)

Leder: Jette Bøgsted
E-mail: jebog@vejle.dk

Børnehaven Labyrinten

Labyrinten har været institution siden 1989 med skiftende strukturer. Er nu en børnehave i samdrift med Gadbjerg skole og SFO. Børnehavens normering i 2008 er 40 børn i alderen 3-6 år.

Labyrinten har til huse i en tidligere lærerbolig (fra 1956) ved Gadbjerg skole med tilbygning fra 1997. Huset består af mange små rum og legekroge, hvor børnene kan lege i mindre grupper.
Førstesalen i den gamle del af børnehaven rummer kontor, personaletoiletter, mødelokale, personalerum og skoletandklinik.

Legepladsen er en dejlig gammel villahave med mange gamle træer, der kan og må klatres i. Vi har indrettet den med legeredskaber i naturmaterialer: gynger, klatrearrangement, ruse, tarzanbane, overdækket bålhus. Legehuse og sandkasse.
Haven bruges dagligt – byder på mange gemmesteder for børnene – er overskuelig for de voksne!

Nærmeste nabo er Gadbjerg skole og SFO, hvor vi kan bruge lokaler, f.eks. gymnastiksal
Tæt på har vi også sportspladsen og skoven, som vi prøver på at besøge 1 gang om ugen med hver gruppe.

Besøg Labyrintens hjemmeside

Adresse

Børnehaven Labyrinten 
Langgade 80   
7321 Gadbjerg

76 81 88 50 (kontor)
76 81 88 52 (køkken)

Leder: Jette Bøgsted
E-mail: jebog@vejle.dk

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton Crossfitness FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb