Indhold

Adresse

Børnehaven Labyrinten 
Langgade 80   
7321 Gadbjerg

76 81 88 50 (kontor)
76 81 88 52 (køkken)

 

Børnehaven Labyrinten

Labyrinten har været institution siden 1989 med skiftende strukturer. Er nu en børnehave i samdrift med Gadbjerg skole og SFO. 

Labyrinten har til huse i en tidligere lærerbolig (fra 1956) ved Gadbjerg skole med tilbygning fra 1997. Huset består af mange små rum og legekroge, hvor børnene kan lege i mindre grupper.
Førstesalen i den gamle del af børnehaven rummer kontor, personaletoiletter, mødelokale, personalerum og skoletandklinik.

Legepladsen er en dejlig gammel villahave med mange gamle træer, der kan og må klatres i. Vi har indrettet den med legeredskaber i naturmaterialer: gynger, klatrearrangement, ruse, tarzanbane, overdækket bålhus. Legehuse og sandkasse.
Haven bruges dagligt – byder på mange gemmesteder for børnene – er overskuelig for de voksne!

Nærmeste nabo er Gadbjerg skole og SFO, hvor vi kan bruge lokaler, f.eks. gymnastiksal
Tæt på har vi også sportspladsen og skoven, som vi prøver på at besøge 1 gang om ugen med hver gruppe.

Besøg Labyrintens hjemmeside

Adresse

Børnehaven Labyrinten 
Langgade 80   
7321 Gadbjerg

76 81 88 50 (kontor)
76 81 88 52 (køkken)

 

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb