Referat – Lokalrådsmøde d. 03.-06.-2014.

Afbud fra Brian.

Pkt. o1:    Referat godkendt.

Pkt. 02:

a) Sidste nyt om ”Damhavestien”.

b) Punktet behandles under Pkt. 03 d).

Pkt. 03:

a) Presse-ad-hoc:

3 forfattere meldte sig på et nyligt afholdt redaktørmøde. Man kan henvende sig til dem med eventuelle nyheder til gadbjerg.dk. Nye redaktører fra 3 foreninger mødte op. Esben efterlyste ”info-Gadbjerg-nyheder” –hverdagshistorier. Nyhedssektionen opdateres, så der også satses mere på brug af nyere medier, eks. Facebook. Der holdes to nye møder for redaktørnybegyndere. Esben indkalder.

b) Byforskønnelse/-fornyelse:

Det sidste arbejde ved skolen kan udføres af to mand på 1 dag. Jan spørger Bent. Pedelarb. hver 14. dag i sommerperioden. (Anna Lise, Henning, Hans Henrik, Lis).

c) Stier:

Naturens Dag udkastet godkendt. Indsendes inden d. 15. juni til Grønt Forum. Tøsby Mosevej-sti: Morten arbejder videre på at komme i kontakt med firmaerne bag.

d) Trafik:

Rundtur til de trafikalt problematiske steder på Gadbjergvej  og udkørslerne fra Buen med Paw Bo Larsen fra Vejle Kommune. Henning skriver/sender referat af mødet.

5) Byudvikling:

Jan har fået et link til Vejle Komm.´s hjemmeside for på den måde at kunne skabe interesse for byggegrundene på Sejershaven. Anna Lise vil opdatere gadbjerg.dk desangående.

Pkt. 04: Evt.:

a) Mulighed for at opdatere og designmæssigt opgradere hjemmesiden til anno 2015 undersøges af Esben. Evt. laves en tre-års-plan for udvikling af siden, så priserne for at drive den kendes i god tid. FCGOG og Skyttefor. kan inviteres med igen, når nyt design fungerer i 2015.

b) Opgaveskema fra sidste referat vinklet af. ”Hjernegymnastik” – en ommer. Evt. fortsætte tankegangen med, hvor lidt der skal til for vende udviklingen i byen: bosætning, erhverv, togstop/bus, naturen, tilvækst, aktiviteter.

Tænk gode ting – tre år frem!!

Næste møde: 1. juli kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Lis

Ref.: Lis

”Boblere”:

HVAD?

HVEM?

HVORNÅR?

”Info-Gadbj.-nyheder” til Esben

Alle

Løbende

Møder for nye redaktører

Esben

Snarest

Færdiggørelse v. skolen

Jan – evt. Bent

Snarest

Kontakt til nye produktionsfa.på O.B.`s jord

Morten

Snarest

Referat til Paw Bo Larsen, Vejle K. om mødet i Gadbj.26/5.

Henning

Snarest

Gadbjerg.dk opdateres ang. grunde til salg.

Anna Lise

Snarest

Opdatering af hjemmeside-

Esben

Snarest

Mere ”hjernegymna.”

Alle

Til næste møde.

Naturens Dag mat.

Lis

Senest 15/6.           Inds. 10/6.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb