Åbningstider

Tirsdage fra kl. 14:00 – 16:00.

Du finder os i…

Gadbjerg Vandværk
Buen 17
7321 Gadbjerg.

Kontakt

Formand:

Aage Jensen Bonde 

Kasserer:

Iben Have Thomsen
Tlf.: 24 21 78 77

E-mail:ghj@gadbjerghj.dk

 

Kontooplysninger

Reg.nr. 0758
Kontonummer 323 19 11331

Middelfart Sparekasse

Angiv medlemsnummer og navn;
”XXXXX. Navn”

Velkommen til Gadbjerg Hjælpeforening

 

Hos Gadbjerg Hjælpeforening kan du indsætte penge og du kan optage lån.

  • Indlånsrente 2 %
  • Udlånsrente 7 % (2 solvente kautionister)
  • Udlånsrente 5 % og 6 % (pant i fast ejendom)

Rentesatserne er for 1. halvår af 2024. Rentesatserne er variable og fastsættes af bestyrelsen 2 gange årligt. 

Medlemskab og indlån

For at indsætte penge hos os skal du være medlem. Medlemsbetingelserne er følgende:

  • Bopæl i 7321 Gadbjerg, og
  • Ejerskab af fast ejendom i 7321 Gadbjerg

Alle indbetalinger til foreningen skal ske med angivelse af medlemsnummer og navn.

Bindingsperiode på indlån 1 år. Hvis der hæves fra kontoen uden opsigelse, udbetales der ikke rente i det indeværende år af det hævede beløb.

Udlån

Lån kan optages, uanset aktuel bopæl og ejerskab af fast ejendom i Gadbjerg.

Det er omkostningsfrit at oprette lån hos foreningen, bortset fra en eventuel tinglysningsafgift.

Om foreningen

Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen.

Foreningen har rødder tilbage til 1879, hvor en hjælpeforening første gang blev stiftet til brug for Gadbjerg sogns beboere. Den nuværende hjælpeforening nyder stadig rigtig stor opbakning blandt Gadbjergs borgere.

Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling.

CVR-nr.: 39 11 48 60

Bestyrelsen består af: Aage Jensen Bonde, Iben Have Thomsen, Brian Pedersen, Poul Erik Kallestrup, Erik Schjødt Tang, Kenn Mollerup Pedersen, Inga Filsø Thomsen.

Revisorer: Jytte Rosenmaj og Henning Klausholm.

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Gadbjerg Hjælpeforening kan findes her, eller udleveres ved henvendelse til foreningen.

Hent vedtægter

Vi er en forening og ikke en bank

Foreningen er ikke en finansiel virksomhed, og indlån er derfor ikke omfattet af Garantiformuen og dermed ikke dækket i tilfælde af Foreningens konkurs. Foreningen yder ikke finansiel rådgivning, og er ikke omfattet af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Kontakt os

Bestyrelsen har valgt en formand og en kasserer, som varetager den daglige drift.

Der er åbent for personlig henvendelse i Gadbjerg Hjælpeforening, Buen 17 i vandværket ved Kirken, hver tirsdag ml. 14:00 – 16:00. Foreningen kan desuden kontaktes på e-mail: ghj@gadbjerghj.dk

Alle indbetalinger skal ske til Reg.nr. 0758 Kontonummer 323 19 11331. Ved indbetalinger bedes I angive medlemsnummer og navn; ”XXXXX. Navn” 

Åbningstider

Tirsdage fra kl. 14:00 – 16:00.

Du finder os i…

Gadbjerg Vandværk
Buen 17
7321 Gadbjerg.

Kontakt

Formand:

Aage Jensen Bonde 

Kasserer:

Iben Have Thomsen
Tlf.: 24 21 78 77

E-mail:ghj@gadbjerghj.dk

 

Kontooplysninger

Reg.nr. 0758
Kontonummer 323 19 11331

Middelfart Sparekasse

Angiv medlemsnummer og navn;
”XXXXX. Navn”

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen Badminton FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb