19. marts

Referat fra Lokalrådsmøde

19.-03.-14

Til stede: alle.

Pkt. 01:

Tilrettelæggelse af borgermødet d. 25.-03

  • Årsrapport oplæst
  • Dagsorden i flg. vedtægterne.
  • Koordinering af fremlæggelsen af årsrapporten.
  • Ole (”rammen” om rapporten), Jan ( landsbyudvikling),
  • Hanne (byforskønnelse), Henning (trafik),
  • Brian – regnskab.
  • Konstituering efter borgermødet.

Pkt. 02:

Deltagere til ”Årsmøde mellem de lokale netværk og Vejle Kommune” i Vingsted 2. april: Jan, Brian, Annalise, Lis. (Mødetid v. Jan: 16.45).

Pkt. 03:

Evt.:

Booking af fremtidige møder i Søgnehuset, samt afhentning af nøgle.

Booking 1. april flyttes til 8. april + booking 26. april til forårsrengøring.

                

”Boblere”

Hvad:

Hvem:

Hvornår:

Møde i Vingsted

Jan, Brian, Annalise, Lis

       2. april 16.45

Booking af Sognehus

Lis

ü      8. + 26. april             

 

Borgermøde:    25. marts i Hallens cafeteria kl. 18.30.

Lokalrådsmøde: 8. april   i Sognehuset          kl. 19.00 .

Referent: LC

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb