Gadbjerg Lokalråd

Formand:

Esben L. Frederiksen

Kuldbjergvej 15
Tlf: 30826866
E-mail: formand@gadbjerg.dk

Næstformand:

Ole Lange

Tjørneparken 7
Tlf: 20683304
E-mail: ol@danskmobilkoekken.dk

Sekretær:

Hildegard van Kemenade

Allévej 4
Tlf. 51661367
E-mail: hildegard.vk@gmail.com

Kasserer:

Merete Winkler-Jacobsen

Engvej 14
Tlf: 28602059
E-mail: kasserer@gadbjerg.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anny Vig Skovgaard

Tlf: 22964277
E-mail: avskovgaard@gmail.com

Gadbjerg Lokalråd

CVR: 33406029

Bank: Den Jyske Sparekasse
Reg. nr. 9551 Konto nr. 1852493

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb