Lokalrådsmøde d. 6. december 2016

Referat for Gadbjerg Lokalråd

Dato:                                   6. december 2016             

Tid:                                      18.00 – 19.00

Sted:                                    Sognehuset

Brød:                                   Julefrokost

Afbud:                                 Mie, Esben                                                                                                                

Dagsorden:

1)    Godkendelse af referat fra sidste møde.Godkendt

2)    Nyt fra fokusgrupper.
Presse-ad-hoc-gruppe:                                     Esben
Punkt udsat – Esben ikke tilstede

Byforskønnelse/vedligehold:     Hans Henrik, Lis

- Træ fældet ved stationen.

- Hvad forventer kommunen af os, ifht rengøring af de grønne områder i byen? 
   Hans Henrik og  Lis tager fat i kommunen.)

- Fortov: Ekstra fliser er lagt ved Teddy Thomsen. De resterende fortov består stadig af mange gamle dårlige fliser.

Stier:                                            Morten, Mie, Lis
- Intet nyt

Trafik:                                                                Hans Henrik
- Intet nyt

Byudvikling:                                                      Hans-Henrik
- intet nyt

3)    Nyt fra arbejdsgrupper.

Togstop:                                                                     Esben, Hans Henrik
- Punkt udsat – Esben ikke tilstede.

Borgermøde:                               Mie, Hanne, Esben, Morten, Mona, Brian 
- Ideer delvis samlet – Roll up stativ er hos Brian
  Indtrykkene samles og sættes op på Roll up stativ hos Min Købmand

Cykelsti Gadbjerg – Bredsten:                         Mie, (Anders Pedersen, Bredsten)
- Intet nyt – tage det med på Fællesmøde med Bredsten og Skibet den 13. december.
- Arbejder skolen med det?

4)   

- Fællesmøde med Bredsten og Skibet den 13. december kl. 19.00 på vandrehjemmet i Skibet. Ansøgning om midler fra DGI og Realdania-projektet landsbyklynger

- Grøn Forum, div. Invitationer
Benytter vi os af Grøn forum – hvilke muligheder har vi – Morten kontakter Britta i Grøn forum

- Landsby app
Vi er ikke interesserede i en Landsby app

- Fællesmøde for alle lokalråd i Vejle Kommune i Skibet, torsdag den 26. januar kl.17.30 – 21.00. Tilmelding senest den 19.december
Brian sender mail ud når tidsfristen nærmer sig

- Støttefest til fordel for Tøsbystien
Torben P har snakket med folk som har forstand på det – og de mener ikke at det kan rende rundt, derfor droppes det.
Hvad er der i de forskellige kasser!! Kan der evt. lånes fra foreningernes kasser?
Er der overskud fra julemarked/sommerfest som kan lånes/bruges.?

- Tænketanken, møde med Vejle Brand om støttemidler
5000 kr for ideen –send en faktura, 300 kr. for et møde med interesserede og yderlig 300 kr. for hver underskreven aftale.
Hvad med kunder som allerede er tegnet? Brian spørger Vejle Brand

- Nytårskur
Anni (Kasser i hallen) og  Lokalrådet står for Nytårskuren
Forslag: d. 27. januar 2017 – reserver cafeteriet (Anni) - lave kopi af sidste års – rettes og sender ud til foreningerne (Brian)
På som punkt til næste gang d. 3. januar 2017

5)    Eventuelt

Ny svømmehal og dens placering

-  Anders Pedersen formand for Bredsten lokalråd har sendt Brev til vejle kommune, med anmodning om og begrundelser for, at placere den nye svømmehal i Bredsten.

Anmodningen bakkes op af Bredsten– Gadbjerg skole, Balle Fri Efterskole, Lokalrådet i Gadbjerg, Lokalrådet i Bredsten

 

Næste møde:  3. januar 2017 Sognehuset kl. 19:15 – 21:00

Brød: Morten

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb