Regnskab 2013

Regnskab for Gadbjerg Lokalråd
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2013
Indtægter
Tilskud:
Kommunen404.694
Gadbjerg.dk3.990
Renter13
Indtægter i alt408.697
Udgifter
Møder, arrang. mv.8.481
Jysk Web5.125
Byporte48.608
Skønne Langgade395.473
Gebyrer0 -457.687
Årets resultat-48.990
Balance pr. 31/12 2013
Aktiver
Tilgodehavende79.925
DjS 108.319
I alt188.244
Passiver
Egenkapital:
Egenkapital primo68.138
Resultat-48.99019.148
Skyldige omk.169.096
I alt188.244
Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb