Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Agnes Busk, Morten Fuglsig Lauridsen, Hildegard van Kemenade

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Der er kommet en lille film om Gadbjerg på Gadbjerg.dk, lavet af Tænketanken. Vi skal have bedre koordinering af fælles tiltag i fremtiden. Lokalråd bør orienteres tidligt, så vi har mulighed for at få det meste ud af recourcene, og tale med en røst ud af sognet.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

Har været i gang med at fjerne bladene i byen. Måske en anden omgang i december måned.

Stier (Morten, Mie)

Mht. Tøsbystien venter vi svar fra kommunen. Ellers er der ingen nyheder.

Trafik (Hans Henrik)

Ingen nyheder. En idé er om at komme i gang igen med krydset ved Buen/Langgade.

Bolig/Byggeri (Hans-Henrik)

Ingen nyheder.

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Har haft møde igen, og det har vist sig at informationen er meget vigtig. Formændene for de to store partier i kommunen, Jens Ejner og Søren Perschardt, var ikke vidende om at Gadbjerg-linjen vil betyde genåbning af station i Gadbjerg.

Multibane/legeplads (Mie, Morten)

Har været møde i Hallen. Vi får nogle nye tilbud. Banen skal være så store som muligt. Fodbold, Idræt, Hallen, Borgerforening Skolen er med med finansiering. Vi mangler så lidt penge. Multibanen bliver en del af Hallen. Der kommer et nyt møde med de forskellige partier.

Klynge samarbejde (Esben, Hans Henrik)

Agnes kommer i denne arbejdsgruppe i stedet for Hans Henrik. Der er ingen konkrete nyheder, men vi starter med kortlægningen.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Vi har snakket om at lave et turistkort med seværdigheder, mødesteder, indkøb osv. i Gadbjerg, og en fysisk kort med stier osv. måske flere skilter. Vi vil gerne have a blikfanger i byen.

Vejle Brand, støttemidler (Hans Henrik)

Mangler ved en fejl, er udbedre nu. Der kommer en ny promotion i 2018.

Indkomne punkter siden sidste møde

Fælles foreningsmøde d. 29 nov. Kl 19-22- SU senest d. 24 nov.

Møde om Refshaven; Tænketanken og Kommunen sidder samme ved bord. Interesserede er velkomne.

Invitation indvielse tilbygning Bredsten Skole

Esben tager til indvielsen.

Eventuelt

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 5. december 2017

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb