Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Nyt fra fokusgrupper, gennemgang og bemanding af fokusgrupper
3. Nyt fra arbejdsgrupper
4. Indkommende punkter siden sidste møde
5. Eventuelt

Ad 1) Referat er godkendt.

 

Ad 2.1) Presse-ad-hoc gruppe. Esben er tovholder

Mere fokus på nye ting der sker i byen. Hjemmeside og Facebook skal opdateres

Multibane-legeplads bliver til fokusgruppe
Stier kan godt være arbejdsgruppe
Fokusgrupper er løbende aktiviteter
Arbejds- og fokusgruppen skal også opdateres på websiden

Ad 2.2) By forskønnelse-vedligehold. Hans Henrik er tovholder.

Det løber, vedligeholdelsen går ok, men vi løber tør for penge, og har brug for flere.

Ad 2.3) Stier. Tovholdere er Morten og Mie.

Mht. Tøsbystien har vi samlet 75.000 kr så vi mangler 50.000kr.
Bredsten stie ingen nyheder, det er en kommunal projekt i samarbejde med Bredsten.

Ad 2.4) Trafik. Tovholder er Hans Henrik

Der er ikke sket noget siden sidste møde.

Ad 2.5) Byudvikling. Tovholder er Hans Henrik

Sejrshaven og byggegrunde der har tænketanken også gang i.
Punkt 2.4 og 2.5 kan lægges sammen.
Trafik er et samarbejde med Kommunen.

Ad 3.1) Togstop.

Tog-artikel på Gadbjerg.dk.

Ad 3.2) Borgermøde flytter til næste møde.

Ad 3.3) Multibane/Legeplads.

Ansøgning er sendt og vi vil gerne arbejde vider i et udviklingsprojekt.

Ad 4.1) Vejle Brand skal promotes.

Ad 4.2) Naturensdag.

Vejle Kommune opfordrer os om vi vil være med.

Ad 4.3) Kommuneplan i høring.

Vi har mulighed for at holde skilt op hvis vores ting bliver glemt.

Ad 4.4) Spørgeskema.

Undersøgelse har Kommunen lagt på Facebook og Gadjerg.dk og forskellige andere byer i området.

Ad 4.5) Møde med borgmesteren.

Åben invitation den 23. maj i Byens Hus fra kl 16 til kl 18 kaffe med borgmesteren. Giv en indtryk. Alle er velkomne.

5) Digitale værktøjer til LR-arbejde:

Vi er enig at email og Word Dokumenter virker fint.
Esben takker Brian for at være formand.

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 6/6 2017.

Referent: Hildegard

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb