Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Nyt fra fokusgrupper og bemanding af fokusgrupper
 3. Nyt fra arbejdsgrupper og bemanding
 4. Indkommende punkter siden sidste
  1. Landsbyplan 2025
  2. Vejle Brand, støttemidler. Nye flyers, omdeling ifbm. Borgerforeningsmedlemsrunde
  3. Naturensdag d. 10. sep
  4. Kommuneplan i høring til 7 juni  (http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-
  5. 2029/forslag-til- kommuneplan-2017- 2029.htm)
  6. Klynger samarbejde (Skibet/Bredsten/Gadbjerg
 5. Eventuelt
  1. Spørgsmål til nedrivnings puljen i Vejle Kommune

Ad 1) Referat er godkendt.

Ad 2.1) Presse-ad-hoc gruppe.

Esben og Agnes er tovholder.

Mere fokus på nye ting der sker i byen. Webside og Facebook skal opdateres.

Multibane-legeplads bliver til fokusgruppe

Stier bliver til arbejdsgruppe )fik afslag i (stiepuljen)

Fokusgrupper er løbende aktiviteter

Arbejds- og fokusgruppen skal også opdateres på websiden.

Ad 2.2)  By forskønnelse ingen nyheder.

Ad 2.3) Stier ingen nyheder.

Ad 2.4) Trafik lægges sammen med by forskønnelse og Grønne Gadbjerg.

Tovholdere er Hans Henrik og Hildegard.

Ad 2.5) Byudvikling. Tovholder er Hans Henrik og Tænketanken ellers ingen nyheder.

Ad 3.1) Togstop.

Ingen nyheder.

Ad 3.2) Forbedring i kommunikation med hjælp af ny hjemmeside.

Flytter til Arbejdsgruppe med Esben og Agnes som tovholdere. Rekreative gruppe sættes i gang af Mie. De Store tanker i samarbejde med Hallen og dels Grønne Gadbjerg.

Ad 3.3) Afventer Kommunens svar.

Ad 4.1) Er sat i gang .

Ad 4.2) Bliver til arbejdsgruppe ellers ingen nyheder.

Ad 4.3) Gadbjerg er tilmeldt.

Ad 4.4) Ingen bemærkninger.

Ad 4.5) Bliver til arbejdsgruppe ellers ingen nyheder.

5) Puljen er desværre skrottet i Vejle Kommune, kun 30 Kommuner har puljen men kun i udkants Danmark.

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00.

Kommende møder:

 • tirsdag den 15. august 2017
 • tirsdag den 5. september 2017
 • tirsdag den 3. oktober 2017
 • tirsdag den 7. november 2017
 • tirsdag den 5. december 2017
 • tirsdag den 9. januar 2018
 • tirsdag den 6. februar 2018
 • tirsdag den 6. marts 2018
 • tirsdag den 20. marts 2018 Generalforsamling

Referent: Hildegard

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb