Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Agnes Busk, Morten Fuglsig Lauridsen, Hildegard van Kemenade

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Vi ønsker at koordinere markedsføringstiltag mellem foreninger, ad hoc-grupper og lokalrådet. Hvilken form koordineringen skal have, må vi afklare med de aktive borgergrupper i Gadbjerg.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

På Langgade bliver der lavet et grønt område med græs, en sti og en bænk. Margrethe Klubben står for pengene og arbejdet. Fortovet overfor DAT er blevet gjort rent. Det burde være DATS arbejde. Morten spurgte om vi har brug for ekstra eller nyt udstyr. Svaret er nej.

Stier (Morten, Mie)

Vi får først svar fra kommunen efter den 30. november, så indtil videre ingen nyheder.

Trafik (Hans Henrik)

Vi har meldt at trafikmåleren ikke virker. Vores "Nørup-løsning" kommer ikke til at virke pga. pladsmangel. Vi spørger kommunen om der er andre muligheder til at sætte farten ned i Gadbjerg.

Bolig/Byggeri (Hans-Henrik)

Bygning af demensafdelingen Meta Mariahjemmet starten først om foråret. Der er budt på byggegrunden, men der ligger en regnvandsbassin og den skal først bygges om.

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Ingen nyheder

Multibane/legeplads (Mie, Morten)

Den 9. oktober møde i Gadbjerg Hallen for alle velkomne. Invitationen står også på Gadbjerg.dk.

Klynge samarbejde (Esben, Hans Henrik)

Ved vores første møde viste det sig at, det er blevet et helt andet projekt end vi har ansøgt om. Skibet havde det samme problem. Det bliver nok, delvis, lavet om. Arkitekten er kommet med ting vi ikke har behøve for. Næste møde er den 10. oktober.

Indkomne punkter siden sidste møde

Landsbyplan 2025

Bliver til arbejdsgruppe, for os alle sammen.

Vejle Brand, støttemidler. Nye flyers, omdeling ifbm. Borgerforeningsmedlemsrunde

Gælder stadig indtil 2018. Bliver til arbejdsgruppe med Hans Henrik som tovholder.

Eventuelt

Henvisning mht. Klausholmvej 1

Vi spørger meningsrådet og kommunen om mulighederne.

Mail DR

Vi koordinerer med Tænketanken.

Skiltning på Bredsten Landevej

Har Thorkil Hansen gang i.

 

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 7. november 2017

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb