Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Agnes Busk, Hildegard van Kemenade

Afbud

Morten Fuglsig Lauridsen

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper - gennemgang og bemanding af fokusgrupper

Fokusgrupper skal opdateres på Gadbjerg.dk.

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben)

Nyhed omkring Multibane på Gadbjerg.dk. Hjemmeside Gadbjerg.dk skal opdateres og det blev skud i gang nu.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

Starter nu op igen.

Stier (Morten, Mie)

Vi kontakter Kommunen om restfinansiering af stier.

Trafik (Hans Henrik)

Ingen nyheder.

Byudvikling (Hans-Henrik)

Ingen nyheder.

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Der kommer en møde med bl.a. Bane Danmark de kommer og ser på situationen.

Borgermøde (Mie, Esben, Morten)

Opstart af Multibane. Vi tager punkter fra sidste borgermøde en af gange. Vi vil invitere Gadbjergs sportsklubber, skoler, børnehaver osv. og ser hvad deres ønsker er, så vi kan samle det hele. Der bliver indkaldt til møde til den 30. august i Hallen.

Indkommende punkter siden sidste møde:

Landsbyplan 2025

Vejle Brand, støttemidler. Nye flyers, omdeling ifbm. Borgerforeningsmedlemsrunde

Naturens dag d. 10. sep, hvem deltager og kan hjælpe med planlægningen?

Konference

Konference for alle der arbejder med udvikling af landsbyer i Syd- og Sønderjylland, 30 sep 2107. Vi deltager ikke.

Klynger samarbejde (Skibet/Bredsten/Gadbjerg)

Kun Gadbjerg var der, alligevel en god start og næste møde er den 7. september.

Eventuelt

Den 29. september er Frivillig Arbejdersdag. Lokalråd blev spurgt om vi vil hold et 30 minutters oplæg om frivilligt arbejde.

Vi har snakket om at spørge Kommune om det er muligt at laver Tøsby- Sejersmosevej om på den samme måde som i Ny Nørup; 30 cm ekstra asfalt på begge sider af vejen og så 30 cm bredere vej til cyklister.

 

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00

Næste møde: Tirsdag den 5. september 2017

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb