Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Deltagere

Esben Leonhard, Hans-Henrik Madsen, Mie Blok Sølund Petersen, Agnes Busk, Hildegard van Kemenade

Afbud

Morten Fuglsig Lauridsen

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Gennemgang og bemanding af fokusgrupper

Presse-gruppe (Esben)

Profilering på hjemmesiden er opdateret samt som trafik og byforskønnelse. Byudvikling hedder nu byfornyelse og Tænketanken. Vi er i gang med finansiering af en ny hjemmeside, og der er muligheder ved Margrethe Club'en og Borgerforeningen. Der kommer en ny arbejdsgruppe, Opdatering hjemmeside.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

Rengøring og ukrudtsfjerning er stadig i gang. Delen af byen bliver dog gjort ved kommunen. Der er planen om en ekstra hundenposertoilet ved Hotel Margrethes parkeringsplads.

Stier (Morten, Mie)

M.h.t. Tøsbystie er der ingen nyheder. Vi informerer om det er muligt at bruge delen af pengene til delen af stier. M.h.t. Gadbjerg-Bredsten er der ingen nyheder, men den stien bliver også behandlet i Klynger Bredsten-Skibet- Gadbjerg- arbejdsgruppe.

Trafik (Hans Henrik)

En Ny-Nørup løsning bliver efterspurgt. Vi fik to bump ved Tofthøj, ingen ved hvorfor. Vores fartskilt blinker ikke mer, vi spørger kommunen.

Byudvikling (Hans-Henrik)

Der er sat gang i nu, to grunden er købt og nye plejeboliger er i udbudt.

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Vi har været til et møde i Billund med BaneDanmark og nogle ingeniører. Der er referater til rådighed. Hvis det bliver Gadbjerglinien, så kommer der et togstop.

Borgermøde (Mie, Esben, Morten)

 

Ingen nyheder, må fjernes fra dagsorden.

Multibane/legeplads (Mie)

Pga. tidsmangel ingen møde den 30. august. Aftalt vi spørger kommunen først om maksimale størrelse og krav mht. byggetilladelser.

Indkommende punkter siden sidste møde

Landsbyplan 2025

Ingen nyheder

 

Vejle Brand, støttemidler. Nye flyers, omdeling ifbm. Borgerforeningsmedlemsrunde

Ingen nyheder

Naturensdag d. 10. sep

Afholdes ikke i Gadbjerg. Burde kommunen annoncere.

Status på landsbyapp 4 okt i vejle

Vi har sagt nej tak.

Klynger samarbejde (Skibet/Bredsten/Gadbjerg)

Der kommer et opstartsmøde

Eventuelt

Lægehuset

Huset er til salg, vi får ikke en ny læge.

Erhverv som fokuspunkt på Gadbjerg.dk

Vi gør ikke så meget med erhverv, men vi kunne godt som Lokalråd.

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb