Referat fra Lokalrådsmøde d. 11. august 2015

Fraværende: Mie

1)      Referat godkendt.

 

2)    Nyt fra formanden: Referat fra mødeforløbet omkring det nye Aktivitetshus i Bredsten. Et fællesskab bestående af Bredsten-Gadbjerg og Skibet omkring det gamle VOS-hus, hvor man ønsker at skabe aktiviteter for gruppen  af skolebørn i 4.-6. og 7.-9.kl. Mikael Christiansen er valgt til at sidde i bestyrelsen for Gadbjerg.

 

3)    Presse-ad-hoc: Energien lægges lige nu i arbejdet med et for byen meget vigtigt emne. Det foregår i samarbejde med formanden for Borgerforeningen. Det handler om togstop i Gadbjerg.

 

Byforskønnelse: ”De Gamle Gartnere” har fået arbejdsredskaber af Vejle Kommune. De er taget i brug.

 

Stier: Damhavestien:Der vil være arbejdsdage på stien omca. 3 uger.Datoer lægges ind påwww.gadbjerg.dk.

        Tøsbystien:Der arbejdes seriøst med ansøgningen til Vejle Kom.

 

Trafik: Fortsat arbejde med at finde og koordinere en dato for kommunalt besøg i Gadbjerg. Kommunen skal præsenteres for Damhavesti, krydsene ved Buen, fodgængerovergangen ved skolen og bese den projekterede Tøsbysti.

(Emner som lys, fortove, op-og nedkørsler er også af betydning).

 

4)    Kommuneplan: Der er afsendt svar til den kommende kommuneplan. Detfremlægges på næste møde. (Mie).

 

Togstop: Se pkt. 3.1.

 

Fællesmøde: Idéer på næste møde.(Esben, Mie)

 

Borgermøde: Simrer. (Brian, Lis, Landsbypiloterne)

 

Foreningsmøde: Efterårsmøde. Kontakt til foreninger. Dato for møde snarest.

 

5)    SE Bredsten Aktivitetshus:Se pkt. 2

 

Projekt førstehjælp: Møde 13. aug.: (Brian, Sonja Hansen, Merethe Jacobsen).

 

Hjertestarter 2: Efter aftale med købmanden sættes den op i vindfanget hos ham. Midt i byen. Mere om kurser senere.

 

6)    Falkekasse til Damhavestien doneret af Børnehaven.

 

Naturens Dag - i samarbejde med FDF/FPF i støbeskeen.

 

 

 

 

Næste møde: 1. september 2015

Brød: Henning

Ref.: LC

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb