Referat fra Lokalrådsmøde d. 25. februar 2015

1)    Referat godkendt.         

 

2)   Kommer i pkt. 3.5Tages sammen med ”Branding kampagne”.

     

3)

1: Presse-ad-hoc: Tages under ”Branding kampagne”.

2: Byforskønnelse/vedligehold: Der kan nu søges midler fra ny nedrivnings-     og renoveringspulje. (Anna Lise, Morten, Lis)  

3: Stier: Status på Damhavestien: 1. etape nået. Stor opbakning til arbejdslørdage i februar. Borgerforeningen og Den Gensidige.. søgt om evt. støtte til stien.  SydEnergi`s Vækstpulje ansøges om midler. Svar medio april.

4: Trafik: Rapport fra Trafikstyrelsen: Forundersøgelser for Gadbjerg-Billundbanen. (Henning forsøger stadig at få Paw Larsen til Ga.).

5: Byudvikling: Referat fra ”branding-møder” givet.

Der udarbejdes en ansøgning om midler til branding af Gadbjerg,

herunder en opdatering af hjemmesidens funktioner.

 

4)  Eventuelt:

Fin årsrapport. Ingen kommentarer.

Ansøgning om Tøsbystien gennemgået.

Ved det årlige møde for alle lokalråd på Vingsted Mølle deltager 3 pers.

Kort gennemgang af det kommende borgermøde.

 

Næste møde: Borgermødet d. 16. marts kl. 19.00 i Sognehuset.

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb