Referat lokalrådsmøde d. 5. maj 2015

Fraværende: Jan

1)      Referat godkendt.

 

2)    Tilskud til Damhavestien fra SE på 88.000,- kr.

Kursus i førstehjælp – intet nyt.

Forårets affaldsindsamling med 46 fremmødte, 300 indsamlede dåser og

102 kg affald – en succes.

 

3)     Fokusgrupper:

3.1)  Presse-ad-hoc: Positive bemærkninger til hjemmesiden

Åbent hus hos Henningsen Groupd. 6. juni lægges på hjemmesiden 14 dage før.

Gadbjergløbet. Notits på hjemmesiden.

 

3.2)  Byforsk./vedligehold: Vejle Komm. rykkes for rengøring af Lille P-plads. (Hans Henrik).

De Gamle Gartnere rykker ud i anledning af konfirmationen. Kummerne tilplantes, bl.a.

 

3.3)  Stier: ”Tøsbysti” – Der er afholdt møde vedr. stien.

Møde med politikere og embedsmænd. Mødet foreslås startet ved ”Damhavestien”, forholdene i krydset ved Sejersmosevej påpeges  endnuengang. Ligeledes endnu engang ønsket om fartdæmpende foranstaltninger på Gadbjergvej, Mødet sluttes med præsentation af ”Tøsby stiprojektet”.

Kontakt til Paw Bo Larsen, Tek. & Miljø vedr. mødedato. (Henning).

 

3.4)  Trafik: Se 3.3.

Evt. flytning af fodgængerfelt ved skolen debatteres med kommune/politi.

4.1:Fundraising seminar 19. maj: Morten, Mie, Brian deltager.

4.2: Forslag til Kommuneplan 2017-29. Idéer sendes fra Gadbjerg senest 1. juli.

Lille idé-gruppe nedsættes (Esben, Lis spørger forskellige).

4.3) Se 3.1

4.4) Vi laver vores egen skiltning ved landevejen.

4.5) Ingen deltagelse i Konference i Slagelse.

4.6) Super Brugsen – ingen ansøgning nu.

       ”Underværker” – ingen ansøgning nu.. 

Vejle Komm. pulje til ”Grønne Hold”: (Idrætafor. kontaktesvedr.fælles brug af ”Kridthuset”. Der sendes ansøgning om haveredskaber. (Anna Lise).

4.7) Nye fokusgrupper:

     De nuværende brede fokusgrupper bibeholdes.

     Herunder vil der opstå nye arbejdsgrupper, der nedlægges igen efter endt

     arbejde.

Følgende nedsættes nu:

         Kommuneplan:             Esben

         Togstop:                       Henning, Hans Henrik

         Fællesmøde for alle lokalråd: Mie

         Borgermøde:                Brian, Lis (Piloterne??)

         Foreningsmøde:           Brian,(Jan)

 

         Fokusgrupper 2015:

         Presse-ad-hoc: Esben, Anna Lise

         Byforsk./Vedligehold:  Anna Lise, Hans Henrik, Henning, Lis

         Stier: Jan, Morten, Mie, Brian, Anna Lise, Lis

         Trafik: Hans Henrik, Henning

         Byudvikling: Jan

4)     Eventuelt:

Naturens Dag:  Gadbjerg er tilmeldt. Ansøgning om tilskud til fortæring sendt til Grønt forum. Evt. samarbejde med FDF/FPF. (Lis).

Ide´liste:

P-båse på begge sider af springvandet inddrages for at give plads til ”borde-bænk-sæt med tag”.

 

Næste møde: 2. juni kl. 19.00 i Sognehuset

Brød: Mie

Ref.: LC

 

 

 

Hvornår?

 

 

Hvad?

 

Hvem?

 

ü

 

 

 

 

Omkr. 22. maj

 

 

Åbent hus arr.

Kontakt

Hjemmeside

 

Morten

Esben

 

Inden 10.maj

Kontakt By og park

Hans Henrik

 

 

 

Kontakt Tek/Mil.,

Paw Bo Larsen

 

Henning

 

6. maj

 

Kontakt Svend Buch

Anna Lise

ü

19. maj

Fundraising seminar

Morten, Brian, Mie

 

Snarest

 

Tænketank kommuneplan

Esben, Lis

 

 

 

 

Naturens Dag/Grønt Forum

Tilmelding/Ans.

Lis

ü

Snarest

Kontakt ”Piloterne”

Lis

 

 

?

Kontakt forgængerovergang

 

 

 

?

 

Kontakt inddragelse af P-båse

 

 

Inden 1. juli

Tovholder Kommuneplan

Esben

 

 

Tovholder togstop

Hans Henrik

Henning

 

 

Tovholder fællesmøde for lokalråd

 

Mie

 

 

 

Tovholdere borgermøde

 

Brian, Lis

 

 

Tovholdere foreningsmøde

 

Brian, (Jan)

 

Inden 11. aug.

Naturens Dag

Lis

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb