Referat

Referat af konstituering 16. marts 2015.

                                               

Det ny- og genvalgte Lokalråd konstituerede sig således:

Formand: Brian Møller

Næstformand: Jan Dohn

Kasserer: Anna Lise Klausholm

Referent: Lis Christiansen

Suppleanter: Mie Sølund og Henning Klausholm

 

Hjemmearbejde:  Tænk over mulige fokusgrupper i 2015-16

 

 

Næste møde:  7. april kl. 19.00 i Sognehuset

Brød: LC

 

 

 

         

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb