Referat fra lokalrådsmøde d. 2. juni 2015

 

Fraværende: Jan

1)    Referat godkendt.

 

2)    Intet.

 

3)    Presse-ad-hoc/ Nyheder på www.gadbjerg.dk:

Gadbjergløb (Katja Nilesen)

Åbent hus/Henningsen Group (Jim Hoff inviteret)

Sommerfest ????

FDF/FPF sommerlejr: kontakt til Mie Toft

Fodboldskole uge 27 ????

Byforskønnelse/vedligehold: Ansøgning om redskaber til ”Grønne hold” indsendt til Vejle Komm.

Stier: Der arbejdes hårdt på sidste etape på ”Damhavestien” .

           ”Tøsbystien”: Der har været afholdt et opfølgende møde. Der er sendt

           ansøgning til SE.

Trafik: Det undersøges, om der er mulighed for møde med Paw Bo Larsen og Ole Kruse inden sommerferien vedr. Tøsbysti, kryds ved Buen/Sejersmosevej, samt oversigtsforhold samme sted, T-kryds ved Buen/Langgade, muligheder for fartdæmpning ad Gadbjergvej, samt ændret placering af fodgængerovergang ved skolen.

Byudvikling: Intet nyt.

 

4)    Nyt fra arbejdsgrupper

Kommuneplan/ Esben, Mie: Kommentarer indsendes inden 1. juli. Evt. samarb. med lokalråd i Givskud, Bredsten, Jelling.. (Mie mailer rundt)

Togstop/Hans Henrik, Henning: Intet nyt

Fællesmøde alle lokalråd/ Mie:  Intet nyt

Borgermøde/ Brian, Lis:           Intet nyt

Foreningsmøde/ Brian, Jan:      Intet nyt

 

5)    Fundraising seminar: Orientering givet

 

Tilbagemelding Idékonkurrencen: Nye ansøgninger vedr. brandingprojektet

”Gadbjerg gror” formuleres. Dialog med Vejle Komm.

 

Henningsen Group åbent hus arrangement 6. juni kl. 10.00 (Morten)

 

Forslag fra forældregruppe om legeplads for små børn. Lokalrådet er behjælpelig med at søge midler. (Katja Nielsen spørges).

 

Nedrivning: Ori. om møde mellem lokalråd og ejer givet.

 

Hjertestarter: placering drøftet.

 

Møde i Bredsten 3. juni kl. 19.00-20.30. (Brian, Lis deltager).

 

6)    Eventuelt:

 

Næste møde: 11. august kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød: Anna Lise

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb