5. november

Referat fra Lokalrådsmøde d. 5. nov. 2013.

Fraværende: Anna Lise

Pkt. 1:   Referat godkendt.

Pkt. 2:   Orientering givet.

Pkt. 3 a):    Byudvikling opdateres med kommunen.

3 b.1):  Jyske Sparekasse kontaktet med negativt resultat angående midlertidig kassekredit. Den skulle dække kombinationen af korte betalingsfrister og langsom forretningsgang med kommunen. Alternativt kontaktes div. firmaer telefonisk med en forklaring på nødvendigheden af en forlængelse.

3 b.2): Håndværkertilbud på Skønne Langgade projektet gennemgået og rettet til.

(O.L. kontakter Lene (THT)).

3 c):   Forslag om ”multiskilt” afvist af kommunen. Skiltet må stå på privat grund, hvis Vejle Kommune orienteres om placering.

3 d):   Hjælp fra professionel ( Esben) til bedre brug af gadbjerg.dk

Pkt. 4:   Referat for fælles lokalrådsmøde i Grønbjerg givet. Temaet for mødet var frivillighedproblematik.

Forslag: Fællesmøde for alle lokale foreninger i jan./feb. Om dette tema.

Pkt.5:    Orientering omansøgning til nedrivningspuljen ang. Langgade 46 givet.

Pkt 6:    Regnskab gennemgået.

Pkt 7:    Evt.

Referent: LC

 

Næste møde: 3. dec. Kl. 18.00 i Ungdomshuset.

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb