10. september

Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag d. 10. september 2013.

 

Til stede:         Hanne, Jan, Brian og Henning.

Fraværende:   Ole, Annelise, Lis, Jakob, Jens Ole.

 

Punkt 1: Referat godkendt.

Punkt 2: Intet nyt.

Punkt 3: Nyt fra fokusgrupper.:        

a.       Byudvikling

  • Byggemodning af 4 stk. grunde i Sejershaven vil blive igangsat i løbet af de næste 6 uger.

 

b.     Byforskønnelse

  • Der har været dialog med Tøsby omkring opsætning af hatte stolper. Endelig afklaring forventes i løbet af de næste 2 uger.
  • Forskønnelse af område omkring skole vil blive gjort i samarbejde med Skolebestyrelsen. Møde planlagt i uge 38.
  • Vedr. øvrige aktiviteter indkaldes til gruppemøde.

 

c.     Trafik

  • Der er fra Vejle Kommune udsendt høring vedr. potentielle besparelser på busruter om aftenen samt i weekenden.

          Gruppen indsender indsigelse vedr. dette forslag.

  

d.     Profilering

  • intet nyt.

Punkt 4:   Hjertestarter:

  • Der er pt. Ingen hjertestarter i Gadbjerg. Der rettes henvendelse til idrætsforeningen.

 

Punkt 5:   Evt.:

  • Lokalrådet har besluttet at anskaffe en trimmer til at holde område omkring hattestolper.
  • Der er rettet henvendelse til teknisk forvaltning omkring skiltning til Sejershaven og Meta Marie hjemmet.
  • Har Borgerforeningen planer om at afholde borgermøde med deltagelse fra nuværende/kommende byrådspolitikere.

 

Næste møde: 1. oktober i Sognehuset kl. 19.00 – 20.30.

Brød:      Ole.

 

Huskeseddel:

Henning

Jens Oles mailadresse

Hanne

Hattestolper Tøsby

Henning

Indsigelse busrute Gadbjerg

Hanne

Idrætsforening Hjertestarter

Brian

Anskaffelse trimmer

Jan

Anders Borgerforening (Byrådsvalg)

Referent: Jan

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb