1. 0ktober

Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag d. 1. oktober 2013.

 

Tilstede:        Ole, Hanne, Brian, Henning, Jens Ole, Anna Lise, Lis.

Fraværende:  Jan, Jakob.

 

Punkt 1:   Referat godkendt.

 

Punkt 2:   Orientering givet.

 

Punkt 3a: Der er sat gang i byggemodningen i Sejershaven. 4 grunde er sat til salg.

3b1: Der er sat byporte op ved Tøsby. Yderligere 2-3 hold sættes op.

3b2: Projekt ”Skjønne Langgade” starter ved skolen. Bent laver arb.beskr.

3b3: Granitbænke bestilt til opsætning rundt i byen.Desuden skal der ses på træbænke til opstilling ved byportene. 

3c1: Lokalrådet har gjort opmærksom på problemer med indskrænket buskøreplan.

3c2: Lokalrådet har med fotos gjort Vejle Kommune opmærksom på problem med hæk og træer på en grund i et sving på Gadbjergvej. Svinget er i forvejen smalt og uoverskueligt og direkte farligt for gående og cyklister.

3d:  Intet.

 

Punkt 4:   Idrætsfor. har fået en hjertestarter.

                 Kursus i brug af den tilbydes i Hallen 27. nov. Henv. Kenn Pedersen.

 

Punkt 5:   Møde for lokalråd i Vejle Kommune i Grønbjerg 29. okt. 2 kan deltage.

 

Punkt 6:   Kommuneplanen 2013-2025er udsendt.

                 Ole kopierer siderne om Gadbjerg til alle.

 

Punkt 7:   Intet under evt.

 

Næste møde: 5. november kl. 19.00 i Sognehuset.

Brød:         Henning.

 

Hvad:

Hvem:

Hvornår:

Kopi af rel. sider af kommuneplan 2013-2015

 

Ole

Til mødet d. 5. nov.

Møde i Grønbjerg

 

??

29.okt.

Referent: LC

Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb