Formandens beretning

Beretning 2013

v. formanden, Ole Lange

Det har vi arbejdet med i 2012

Projektet Gadbjerg, som er et underudvalg i Lokalrådet, har færdiggjort projektet omkring skovlegepladsen Mange frivillige borgere har deltaget med stor entusiasme. Finansieringen er dels fra Landsbyprogrammet (50.000 kr.)og fra Skov og Naturstyrelsen (50.000 kr.) Skovlegepladsen blev indviet i oktober 2012.

Vi har i det forgangne år arbejdet videre med vort Landsbyprogram. Vedr. renovering af bymidten ”Skønne Langgade” Det vil fokusgruppen fortælle mere om.

 

Lokalrådet deltog i Grøn Forums forårsrengøring den 28. april 2012. Det var en stor succes som samlede børn og voksne, der deltog 20 voksne og 14 børn. Vi samlede 142,2 kg affald fra kl. 10- 12. Der var en præmie til det hold der samlede mest affald. Familien Christiansen fra Tjørneparken løb med 1. pladsen. Vi deltager igen i år i forårsrengøringen den 20. april også fra kl. 10 – 12

Vi har i foråret 2012 deltaget i en workshop om mobilitet i landdistrikterne arrangeret af Grønt Forum. Det vil fokusgruppen også fortælle mere om.

 

Derudover har Lokalrådet i Gadbjerg deltaget i forskellige møder med repræsentanter fra Vejle Kommune

og andre lokalråd. Vi har også deltaget i møder arrangeret af Vejle Kommunes samarbejdspartnere.

Lokalrådet har afholdt møder med andre foreninger i Gadbjerg for at erfaringsudveksle og udnytte hinandens ressourcer.

Vi har deltaget i kursus arrangeret af LAG om Fundraising, da vi har brug for at vide hvordan vi bedst laver ansøgninger til forskellige fonde osv. Vi vil også fremover gerne finde borgere, som kunne tænke sig at deltage i de forskellige kurser som udbydes. På den måde involverer vi borgerne på forskellig vis, hvilket er et fokusområde for Lokalrådet.

Vi har haft meget fokus på det lokale erhverv, vores lokale købmand har meddelt, at han p.g.a. af alder ønsker at afhænde sin butik. Vi har i det forløbne år arbejdet ihærdigt for at finde en løsning, og håber at vi i 2013 sammen finder en løsning.

Det forventer vi at arbejde med i 2013

Udover arbejdet i fokusgrupperne, vil vi arbejde videre med planerne om bevarelse af en købmandsbutik. Der afholdes borgermøde i april 2013, hvor vi håber der sker en afklaring på sagen.

Det bør vi sammen med Vejle Kommune have fokus på i 2013

Gadbjerg Lokalråd er afhængige af samarbejdsaftalen med Vejle Kommune, og de midler som medfølger. Støtten er vigtig for arbejdet i lokalrådet, som ellers vil være nødt til at bruge ressourcer på at søge midler til den daglige drift. Derfor vil vi gerne at Vejle Kommune også prioriterer dette i årene fremover.

Vi ønsker at Vejle Kommune har fokus på Gadbjerg indenfor følgende områder:

  • Etablering af byggegrunde - Lokalrådet vil meget gerne være sparringspartnere i forhold til hvilke grunde der bør byggemodnes. I forhold til markedsføring af grundene vil vi meget gerne kunne have planer og informationer på Gadbjerg.dk
  • Vi vil gerne samarbejde med Vejle Kommune om at få toget til at stoppe i Gadbjerg.
  • Hvordan bevarer vi erhverv i Gadbjerg, og hvordan tiltrækker vi nyt mindre erhverv.

 

Vi vil gerne, at der sættes fokus på ildsjælene, og hvordan gejsten bevares i det frivillige arbejde. Vi er alle meget afhængige af borgere, der gør en frivillig indsats, og ildsjæle der går forrest. Vi oplever til tider meget bureaukrati, som ofte tager modet fra selv de mest ihærdige ildsjæle. Det ville være rigtig godt, hvis Vejle Kommune vil lave nogle temadage/aftener om emnet, specielt med det store fokus der er blevet på, at flere borgere fremover skal udføre frivilligt arbejde.

Vejle Kommune er god til at igangsætte tiltag, som bliver tilbudt de forskellige Lokalråd og bl.a. Gadbjerg lokalråd. Vi kunne tænke os, at der bliver mere fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med opbakning og færdiggørelse af eksisterende projekter. Det er rigtig vigtigt at få et projekter gjort færdigt, vi tror at vi på den måde får mod på at gå i gang med nye spændende projekter.

 

Formand Ole Lange

Marts 2013

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb