Lokalrådsmøde d. 5. april 2016

Referat fra lokalrådsmøde

5. april 2016

 

Til stede: Anna Lise, Morten, Hans Henrik, Esben, Brian, Hanne, Henning, Lis

 

1.  Referat fra møde 1. marts og fra generalforsamlingen d. 15. marts godkendt.

 

2.  Nyt fra fokusgrupper:

Presse-ad-hoc:

- Gadbjerg har fået ny læge, Den gode nyhed lægges hurtigt på www.gadbjerg.dk

 

Byforskønnelse/vedligehold:

·         Fagmænd indkaldes til møde om opstilling af skur torsdag d. 7. april kl. 09.30.

 

Stier:

-  Der er sendt ansøgninger til diverse fonde: A.P. Møllers Fond, Nordea Fond, Vejle Kommunes Stipulje, samt Udviklingspuljen.

- Der arbejdes på at finde midler til en fundraiser.

- Hensigtserklæringen om rådighed over jord til Tøsbysti har Henningsen Group venligst forlænget til 2017.

 

Trafik:

- Hævet flade ved skolen, samt nyt fortov på begge sider. Laves sandsynligvis inden sommerferien.

-  Ønskeligt, om fortovet i den ene side evt. kunne forbindes med Damhavestien. (Brian)

 

        Byudvikling: Intet nyt.

3.  Nyt fra arbejdsgrupper:

Togstop:

- Møde i Åst 4. maj.  Svar fra Christiansborg om togfonden afventes.

 

           Borgermøde:

- Der indbydes til et formøde.   24. maj foreslås. (ER RESERV.)

Jan, Thorkild, Aage B., Steffen, Ole Lange + lokalrådet deltager. Peter Septrup, Vejle Kommune, spørges. (Brian)

             Langgade 46:

- Man afventer ejerens ønske om byens brug af grunden.

Cykelsti Gadbjerg/Bredsten:

- Intet nyt.

 

4.  Trafiksikkerhed ved skolen:

Skolebussen fra Bredsten har fået et bedre sted at stoppe.

Se i øvrigt pkt. 2.4

 

Forårsrengøring:

15. april kl. 10.00 – 13.00 i Sognehuset.

Brød fra Billund Bageri. (Brian, Lis)

Trailer (Morten)

Diverse (Lis)

 

Naturens Dag 11. september -Tema: Naturen uden alder”.

Børnehave og indskoling inviteres til en ”Naturens uge” op til d. 11. sept.

med  fokus på henholdsvis dyreliv ved Sejrshøj og bronzealderhøje.

Ansøgningsfrist for økonomisk bistand  inden 1. maj.   (Lis)

 

ULN: Tilskud til forskønnelse af facader ud til Langgade.

Intet nyt fra kommunen endnu.

Fordeling af fokus- og arbjedsgrupper:

Byudvikling:Brian og Hanne.

Borgermøde: Hele lokalrådet.

 

Opdatering af medlemmer på fælles kommunal facebook-liste.

Esben undersøger, hvem der står på listen.

Brug af Podio genindføres.

 

Eventuel vedtægtsændring vedr. antal medlemmer af lokalråd:

Idé: være 5 medlemmer med flere arbejdende specialgrupper tilknyttet.

Som valgt kasserer må Mie afstå fra at være suppleant.

Punktet sættes på dagsorden.

 

5.    Eventuelt:

Indvielse af de fornyelser i byen Landsbyprogrammet har medført.

Det foreslås, at man afventer Damhavestiens endelige færdiggørelse.

Gerne inden sommerferien. Af hensyn til borgermødet i eftersommeren.

 

Næste møde: 3. maj i Sognehuset kl. 19.15

Brød: Mie

 

Ref.: LC

 

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb