Referat lokalrådsmøde d. 4. oktober 2016

Til stede: Hans Henrik,Esben, Brian, Morten, Hanne, Lis

Rettelse til dagsorden: Hanne giver brød.

 

Lokalrådet havde besøg af bosætningsguide Louise Nielsen. Derfor startede mødet med pkt. 4a:

Bosætningsguide Louise Nielsen havde inden mødet været på en guidet rundtur i Gadbjerg sammen med Thorkil Hansen og Hans Henrik Madsen.

Louise Nielsen gav en målbeskrivelse af sit arbejde i Vejle Kommune. Hun er behjælpelig med at finde ejer- eller lejebolig i kommunen til tilflyttere.

Hun hjælper mange af de ca. 1000 tilflyttere, der kommer til Vejle Kommune hvert år. Rigtigt mange af dem er folk, der har fået ansættelse på Lego eller Siemens.

Der er stort behov for/mangel på lejeboliger i selve Vejle by.

Det er der de mindre lokalsamfund kan komme i spil.

Skal der investeres lokalt i rækkehuse, etageejendomme og/eller renoveres kraftigt i eksisterende lejeboligmasse???

Infrastrukturen er vigtig, fordi denne gruppe ikke nødvendigvis investerer i bil.

Da busdriften er skåret kraftigt ned, må valget evt. falde på Flextrafik,  GoMore, tog???....

En anden vinkel, som et lokalsamfund kunne byde ind med, er tanken/ønsket om ”en dansk ven”, simpelt hen at indvi tilflyttere i den danske unikke foreningslivskultur.

Er det TÆNKETANKEN, der arbejder videre med dette og kontakter DOMEA, private ejere af udlejningsejendomme, investorer….? (Hans Henrik)

 

Herefter fulgtes dagsordenen.

Pkt. 1: Referat godkendt. Referater lægges efter godkendelse ind på www.gadbjerg.dk  kontinuerligt. (Esben guider)

 

Pkt. 2: Nyt fra fokusgrupper:

a:Presse-ad-hoc: Fint indlæg fra Borgermødet på hjemmesiden.

Indlægget er skrevet af 15-årige Agnes Busk.

Seniorklubben er nu synlig på hjemmesiden.

 

b:Byforskønnelse/Vedligehold:

De Gamle Gartnere har fået et nyt medlem: Thorkil Hansen.

 

c:Stier

Saldo for Tøsbysti: 50.000,- kr. Bidrag fra Idrætsforening, Borgerforening

og Den Gensidige Spare- og Lånekasse.

Lokalrådet, der er ankermand for stiprojektet, søger til stadighed mange

forskellige fonde.           

Det undersøges også om deadline - 1. marts - for brug af jord hos

Henningsen Group kan ændres.

            

d:Trafik:

Alle gamle lysmaster er nu taget ned, nye sat op. Fortovet er reetableret,

men dårligt lavet. Fliser vipper, der er huller, gamle, alt for dårlige

fliser er genbrugt. Foran mejeriet er der lagt asfalt i stedet for fliser.

Det er ikke acceptabelt. Der tales med kommunen om det. ( Hans Henrik)

 

e: TÆNKETANKEN arbejder med byudvikling.  Mellemled: Hans Henrik

 

4a: Besøg af bosætningsguide. Se starten af referatet

b: Invitation til temaaften d. 8. nov. om ”Kunsten at være et lokalråd, man kan regne med” i Vejle Kommunes regi: Ingen invitation vedhæftet.

Forespørgsel til kommunen om forglemmelse. (Brian)

 

c: Invitation om ”LandsbyAPP” i Ødsted 3. nov. Ingen deltager fra Gadbjerg.

Vi har hjemmesiden.

 

d: ULN: Tilskud til private til facader ud til Langgade.

Mødested: Spar-købmanden 13. okt. Kl. 15.30-17.30.

Hans Henrik møder ind fra start – og har kaffe med.

Brian støder til. Mona kontaktes for deltagelse.

 

e: NRGI Værdipulje: Der søges evt. lamper til Tøsbystien. (Morten)

 

f: Møde med Bredsten og Skibet lokalråd om ansøgning af midler fra DGI og

Realdania-projektet LANDSBYKLYNGER. 25. okt. er foreslået.

Gadbjerg tilbyder sig som vært. Brian kontakter lokalrådene for accept.

 

g: Borgerforeningen arbejder på at lave en fælles støttefest til fordel for

Tøsbystien.

 

h: Evaluering af borgermøde: Esben, Mie og Lis arbejder med at koordinere

de indkomne forslag.

 

Pkt. 5: Intet.

 

 

Næste møde:1. november i Sognehuset kl. 19.15 – 21.00

 

Brød: Mona

 

Referat: Lis

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb