Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg, den 8. januar 2019

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Anny Vig Skovgaard, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Agnes Busk,

Hildegard van Kemenade

Afbud

 

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Vi er i gang med en ny hjemmeside, færdig ca. februar 2019. Pressegruppen skal tage lidt form nu. Vi har behov for byens folk der vil gøre en indsats.

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Der er stadig vinterhi.

Skovelegeplads

Vi har besøg fra Naturstyrelsen. Natyrstyrelsen har en legepladsinspektør der en gang om året inspicerer legepladsen på juridiske forhold. Vi informerer i byen og melder tilbage hvad vores næste skridt er. Så snakkede vi også om vores ønske at lave et sti kort. Geodata laver skovkort, Vejle Kommune laver friluftskort. Vi få tilsendt et oversigtskort fra Refstrup Skov. Smidsstrupskov er privatejet.

 

Vi inventariserer hvad der skal ske i skoven og tager det derfra. I hvert fald bedre skiltning.

Stier (Ole)

Tøsbystien: Ingen nyheder

Bredsten sti: Ingen nyheder

 

Trafik (Ole)

Kan vi søge om en spejle overfor Engvej ved købmand. Vi vil gerne søge om et bump isf. chikane up på Langgade.

 

Bosætning (Esben)

Arranger møde med Tænketank og borgerforening i januar.

Nyt fra arbejdsgrupper

Hallen (Anny)

Lan-party Anny spørger ved Idrætsforening

Togstop (Esben)

Ingen nyheder.

 

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

Prioriteringer og videreudvikling af De unges ideer.

Oprettelse af infrastrukturgruppe. Hvordan?

Landsbyplan 2025 (Alle)

Intet

Indkomne punkter siden sidste møde

Lokalplansforslag nr. 1272

Affaldsindsamling, Annoncere på sociale medier, Esben tilmelder, Hildegard arrangerer pølsevogn.

Forberedelse af generalforsamlin: Vedtægtsændringer; Kandidater?

Eventuel

Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19 i Sognehuset.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb