LR/Foreningsmøde

26/09

2019 / KL. 19-22 / STED: Sognehuset

Referat

Referent: Hildegard

DELTAGERE/INVITEREDE

Antenneforeningen, Borgerforeningen, FDF Gadbjerg, Gadbjerg Lokalråd, Idrætsforeningen, Gadbjerg Fitness, Menighedsrådet, Vandværket, Gadbjerg Hallen, Seniorklubben, Margrethe Club, FC GOG, Skytteforeningen, Hjælpekassen

DAGSORDEN

Opfølgning på sidste møde

 1. Mødefrekvens fremover rettes til 1 gang årligt

Godkendt.

 1. Nytårskur

Anny finder ud af hvem der har listen over turnus.

Alle foreninger bliver inviteret i fremtiden. Husk at melde afbud til tiden. Arrangøren bestemmer dato.

 1. Bordet rundt - de vigtigste begivenheder og ændring siden sidste fællesmøde
 • Borgerforening: Fugleskydning og Sommerfest, sammenlægning med Lokalråd
 • Margrethe Club: 265 medlemmer, hjemmeside lavet, prøver og laver noget for alle. Ide om at sætte en skærm op ved købmand med tilbud fra foreninger og selve købmand. Julefrokost isa. med Borgerforening.
 • Antenneforening: Yousee-forhandlinger.
 • Idrætsforening: Frivilligfest bliver så april måned til næste år. Multibanen ikke afklaret. Bliver overtaget efter det hele er betalt. Der er startet idræt i dagtimerne.
 • Tænketanken lidt på standby.
 • Skytteforening: To bestyrelsesmedlemmer trækker sig, ca, 25 medlemmer. Svær fremtid.
 • Vandværket alle målerne skiftet til satelitmålere, prøveaflæsning i december. Samarbejde med Vejle kommune og Give.
 • FDF 40-45 børn 65 medlemmer. Aktiviteter om onsdagen. Julemarked 13 november. Juletræssalg d.  14. december. D. 28 marts Loppemarkedet.
 • Menighedsrådet: Arrangementer til børn og unge. Diverse gudstjenesten isa. med Givskud.
 • Seniorklubben: ca 100 medlemmer, sommerudflugt, høstfest i Give, ca 12 arrangementer t.o.m. april.
 • Grønne Gartnere holder byen rent.
 • Hallen: Folk er glad for hallens istandsættelse.
 • FC GOG kører som det skal. Vil gerne få dato af sommerfest så hurtigt som muligt pga. planlægning af deres aktiviteter
 • Lokalråd slår sammen med BF, Multibane, Trafiksikkerhed, Nedrivning huse isa. med kommunen, Klyngesamarbejde Bredsten Skibet. Bosætning. Infrastruktur.

 

Nye punkter

 1. Sammenlægning af Borgerforening og Lokalråd. Nye vedtægter og nyt navn

Er startet, skal have nye vedtægter og nyt navn. F.eks. Gadbjerg Borgerråd.

 1. Bosætning og udvikling (herunder togstop)

Togstop: Vil skal starte en gruppe op for at få opmærksomhed og tydeliggjort nødvendighed. Skrive læserbreve. Vejle Kommune vil gerne, men det er DSB der bestemmer.

 1. Klyngen Samarbejdsmuligheder med Skibet og Bredsten.

Foreningssamarbejde der understøtter skolesamarbejdet. Vær opmærksom på samarbejdsmuligheder.

 1. DGI-konsulenthjælp til fælles udfordringer. F.eks. rekruttering af frivillige

Er det interessant for os? Organisere en åben aften til hele Gadbjerg?

 1. Status og input til webprojekt (gadbjerg.dk)

Ny hjemmesiden på vej Gadbjerg.dk er færdig inden jul 2019. Men 800 kr. pr. forening årligt. For foreninger bliver der mulighed for selvstændig hjemmeside og eget domæne, men i samme installation som man kan dele data til fx. kalender og har fælles driftsomkostninger. En foreningshjemmeside koster 3.125,- inkl. Moms i oprettelse – derefter 800,- årligt.

Årligt redaktør møde. Mulighed til tilknytning på ny skærm ved købmanden. En fælles redaktør? Nej, hver forening har egne redaktører. Årshjul på hjemmesiden for alle foreninger/aktiviteter.

 1. Næste møde?

24. september 2020 kl. 19:00

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb