Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg, den 8.maj 2018

Deltagere

Esben L. Frederiksen, Agnes Busk, Ole Lange, Merete Winkler-Jacobsen, Anny Vig Skovgaard, Hildegard van Kemenade

Afbud


Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe (Esben, Agnes)

Første spadestik ved Meta Marie Hjemmet; byggeriet af rækkehuser er næsten sat i gang.Vi lægger kontakter for at få information om byggeriet og laver nogle opslag.

Byforskønnelse/vedligehold (Merete)

Blomsterne skal skiftes ud, og skraldespande trænger til lidt maling. Der er en pulje ved Vejle kommunen hvor vi kan søge om midler.

Stier (xx)

Pengene er på plads, mangler kun aftaler med lodsejeren.

Trafik (Ole)

Refshaven og Tjørneparken er asfalteret. Refshaven skal nu selv vedligeholde. Der kører omkring 1400 køretøjer igennem byen i døgnet, og de fleste overholder fartgrænsen. Langgade er ikke på Vejle kommunens prioritetslisten.

Bosætning (Esben)

Det er et samarbejde med Tænketanken.

Nyt fra arbejdsgrupper

Hallen (Anny)

Der er kommet midler til at bruge til en konsulent der kigger hvad vi vil, kan og skal med hallen. Det bliver nok til efteråret.

Kort-Stier og steder (xx)

Lis vil gerne hjælpe i baggrunden. Vi finder nogle meget lokale beboere til at hjælpe.

Togstop (Esben)

Der sker ikke så meget nu, vi afventer.

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

Den endelige udgave er kommet.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Intet nyt

Indkomne punkter siden sidste møde

Forberedelse til Årsmøde: Margrethe Club, Klyngesamarbejde, Bosætningsprojekt.
Esben spørger efter referatet osv. mht. Temamøde Transport og Mobilitet.

Eventuelt

---


Lokalrådets møder er fastlagt den første tirsdag i måneden. Næste møde er tirsdag den 29. maj 2018    kl. 19 i Sognehuset.

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb