Mødereferat - Gadbjerg Lokalråd

Gadbjerg, den 6.februar 2018

Deltagere

Esben Leonhard, Mie Blok Sølund Petersen, Morten Fuglsig Lauridsen, Agnus Busk, Hildegard van Kemenade

Afbud

Hans-Henrik Madsen

Referent

Hildegard

Dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat er delvis godkendt.

Nyt fra fokusgrupper

Presse-ad-hoc-gruppe

Jim har placeret en link på Gadbjerg og i ugeavisen om FC GOG evenementen.

Byforskønnelse/vedligehold (Hans Henrik)

Pga. vinteren sker der ikke så meget.

Stier (Morten, Mie)

Mht. Tøsbystien skal den nye lodsejer kontaktes.

Trafik (Hans Henrik)

Intet

Bolig/Byggeri (Hans-Henrik)

Intet

Nyt fra arbejdsgrupper

Togstop (Esben, Hans Henrik)

Kommunen laver et høringssvar. Alle interesserede kan skrive til Lokalråd.

Multibane/legeplads (Mie, Morten)

Der er sendt nogle ansøgninger om midler.

Klyngesamarbejde (Esben, Agnes)

Har haft møde den 5. februar. Der kommer en pressemeddelelse i avisen og på Gadbjerg.dk. Der kommer en borgerundersøgelsen/spørgeskema i februar/marts måned i E-Boks om Klyngesamarbejde.

Landsbyplan 2025 (Alle)

Vi kommer i gang med kort og stier.

Vejle Brand, støttemidler (Hans Henrik)

Intet

Indkomne punkter siden sidste møde

Frivilligfest

Vi vil gerne være med. I første omgang til det afklarende møde om hvordan festen skal arrangeres.

Opsamling på foreningsmødet

Det er besluttet at alle i bestyrelser kunne skal være med til nytårskuren (i postnummeret). Fælles foreningsmøde er to gange om året og Lokalrådet står for dette. Vi har sagt ja til et orienterende møde om frivillig-festen hvor vi vil høre mere om hvordan festen konkret skal arrangeres og afvikles.

Skiltemøde/-sag

Der er talt om nye skilte oppe ved hallen.

Kommuneplan

Der ligger et link på Gadbjerg.dk med planen til 2029. Den kan bruges som opslagsværk i forbindelse med kommunikation og projekter. Gerne læse hvad du er interesseret i.

Generalforsamling i Lokalrådet; kandidater?

Senest den 27. februar er der indkaldelse til Generalforsamling , samt som dagsorden og kandidater.

Forårsrengøring 2018, 21-22 april

Det bliver den 21. april 2018.

Eventuelt

Møderne i lokalrådet er fastlagt til den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00 – 21.00, næste møde tirsdag den 6. marts 2018

Generalforsamling er d. 20.3.2018

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb