Da de længe ventede tinglysningerne faldt på plads og en stor maskine meldte sin ankomst lød startskuddet til anlæggelsen af Tøsbystien i weekenden, hvor efterårsvejret viste sig fra sin absolut bedste side.

Fredag morgen gik gravemaskinen i gang med udgravningen af en del af den 1 km lange cykel- og gangsti.

Hen over weekenden er der blevet arbejdet ihærdigt, fra morgen til aften, og resultatet er helt fantastisk, ca. 700…

Rejsegildet på rækkehusprojektet i Gadbjerg trak mange folk!

Godt og vel et halvhundrede mennesker benyttede lejligheden til at se rammerne for de 7 nye rækkehuse på Sejershaven i Gadbjerg i fredags.

Det var byggefirmaet Wils der inviterede til rejsegildet og projektleder Torben Petersen udtrykte tilfredshed med fremmødet. Der har været en del lokale besøgende, men der var også folk udefra, herunder Vejle der viste…

På trods af en lidt kølig sommeraften, var det en fornøjelse at være en del af de lidt over 100 personer, der i

tirsdags d. 19-6-18 mødte op på Langgade 46.

Lokalrådet har gang i mange projekter der alle er med til skabe fremtidens Gadbjerg. På tirsdag kan du deltage Lokalrådets generalforsamling og give dit bidrag eller bare høre om rådets mange ideer og projekter.

Her følger formandens beretning.

Gadbjerg Kloakservice ApS har netop fejret 50 års jubilæum. Firmaet er grundlagt i 1968 af Anna og Christen Christensen. I 90’erne begynder sønnen Flemming at arbejde på fuld tid i firmaet som han sidenhen overtager i et glidende generationsskifte. Flemmings kone, Gitte, overtager Annas arbejde på kontoret i 2003. I dag er der to ansatte chaffører ud over Christen, Flemming og Gitte. Maskinparken udgøres af 3 lastevogn og en…

Gadbjerg er sammen med Bredsten og Skibet blevet den første landsbyklynge i Vejle Kommune. Landsbyklynger er et projekt, der med støtte fra Vejle Kommune, Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, gennem 18 måneder skal styrke samarbejdet og prioriteringen mellem forskellige tilbud og faciliteter ud fra en overordnet ide om, at landsbyer er stærkere, når de står sammen. Samarbejdet skal ske gennem ideer og projekter, hvor…

Traditionen tro arrangerede gymnastikafdelingen i Gadbjerg årets fastelavnsfest og sikke en formiddag vi havde i hallen.

Nu skal borgernes stemmr høres. Banedanmark afholder 2 borgermøder i morgen og i overmorgen og Gadbjerg bør være med til at sætte dagsordenen. Mange mennesker vil blive berørt af banen. For nogen vil den blive til gavn og glæde og for andre vil den være til gene og besvær. De der bliver ramt af jernbanen, er mere tilbøjelige til at kæmpe og gøre modstand mod projektet. Os i Gadbjerg der får glæde af banen, er mindre tilbøjelig…

Wills der står bag byggeriet siger: Vi ser Gadbjerg som en særdeles aktiv by med en attraktiv beliggenhed i kommunen, og vi tror på, at det er en af de byer, der på sigt kan se frem til en fornuftig udvikling. Derfor har vi valgt at gå n.n og nu glæder vi os

Over 70 borgere var mødt frem til valgmøde i Margrethe Salen. I panelet sad Karl Erik Lund (Dansk Folkeparti) der er selvstændig erhvervsdrivende og aktiv i foreningslivet. Der sad Allan Pedersen (Socialistisk Folkeparti) der arbejder på at binde lokalsamfund sammen. Der sad Martin Fogh Skovlyst (Liberal Alliance) der brænder for skolepolitik. Der sad Rune Ranaivo Bjerremand (Alternativet) der arbejder for mangfoldighed og…

Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Badminton FC GOG FDF Gadbjerg Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Gadbjerg Fitness Gadbjerg Hallen Hjælpeforeningen Gadbjerg Lokalråd Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Meninghedsrådet Gymnastik Håndbold Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Løbeklubben Margrethe Club Seniorklubben Skytteforeningen Tennis Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand.
jyskweb