Gadbjergs Venner og FDF inviterer til sommerfest på Sportspladsen
Gadbjergs Venner og FDF inviterer til sommerfest ved Kernen på Sportspladsen
Den årlige fugleskydning er hele sognets fest. Man behøver ikke skyde – bare mød op. Vi har borde og bænke, sodavand, øl, vin og sågar en pølsevogn. Men er du mere til at…

Skovlegepladsen nedlægges

Borgerforeningen

Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.

Borgerforeningen har desværre modtaget besked fra Naturstyrelsen om at skovlegepladsen nedlægges, da vind, vejr og flittig brug har slidt den ned. Legepladsen lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav, der stilles til legepladser.

Vi har taget kontakt til skolen og børnehaven for at høre om der er frivillige blandt forældrene, der vil gå i dialog med Naturstyrelsen om, hvordan legepladsen evt. kan istandsættes og dermed bevares, men desværre uden held.

Opgaven kræver, at der kan rejses midler, og at der er frivillige, der vil udføre praktisk arbejde og efterfølgende vedligehold af legepladsen. Naturstyrelsen vil gerne samarbejde og kan muligvis også giv et økonomisk bidrag til projektet.

Der er brug for en borgergruppe, der vil gå i dialog med Naturstyrelsen om projektet. Hvis du og din nabo har mod på opgaven, så kontakt formand for Borgerforeningen Ole Lange på 20 68 33 04 sendest d. 1. april 2023.

Gadbjergs Venner og FDF inviterer til sommerfest på Sportspladsen
Gadbjergs Venner og FDF inviterer til sommerfest ved Kernen på Sportspladsen
Den årlige fugleskydning er hele sognets fest. Man behøver ikke skyde – bare mød op. Vi har borde og bænke, sodavand, øl, vin og sågar en pølsevogn. Men er du mere til at…
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Margrethe Club Margrethe Club Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Crossfitness Meninghedsrådet Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Seniorklubben Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Gadbjerg Hallen FDF Gadbjerg Gymnastik Håndbold Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder
jyskweb