Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.
Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023

Tegning af anparter til Ny Købmand og barometer

Borgerforeningen

I løbet af oktober 2022 skal der sælges anparter for 1 mio. kroner til erhvervelse af bygningerne og istandsættelse af butikslokalet.

 

Få mere information og tegn dine anparter hos arbejdsgruppen bag Ny Købmand i Gadbjerg, som vil gå fra dør til dør i oktober og november.

 

I butikken hos Min Købmand kan du hente en tegningsblanket. Her kan du også følge med i, hvordan det går med salget på det opstillede barometer.

Tegningsblanketten kan downloades HER Den kan afleveres til arbejdsgruppen eller lægges i postkassen, hos købmanden.

Det bliver også muligt at indsende en elektroniske tegningsblanket HER via gadbjerg.dk. 

 

Flittig brug, vind og vejr har taget hårdt på skovlegepladsen. Den lever ikke længere op til de sikkerhedsmæssige krav og bliver nedlagt af Naturstyrelsen.
Her kan du finde præsentationen og referatet fra Borgermødet om Gadbjerg Butikshus d. 28.02.2023
Byg og bo Idrætsforeningen Gadbjerg Idrætsforening tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Håndbold Gymnastik FDF Gadbjerg Badminton Gadbjerg Hallen Antenneforeningen Foreningens interesseområde er at skabe bedst mulige modtageforhold vedrørende fjernsyn og FM radio. Borgerforeningen Virker for sognets sunde fremgang, støtter alt, hvad der tjener til fremme af sognets tarv. Er talerør for sognets befolkning, støtter udviklingen i sognet på alle måder Seniorklubben Meninghedsrådet Gadbjerg Løbet Kom og nyd de dejlige naturskønne omgivelser samtidig med at du konkurrerer mod uret. Der er 3 distancer 1,1 - 4,2 - 8,8 km Tennis Crossfitness Hjælpeforeningen Foreningens formål er at støtte den økonomiske udvikling i Gadbjerg, og sikre en fortsat udvikling samt omsætning af ejendomme i byen. Vandværket Værket er et privat fælles vandværk, der forsyner 415 forbrugere med drikkevand. Margrethe Club Margrethe Club
jyskweb